Socialforsorg

Vil fastholde og forbedre

Denne regering har sørget for, at de ældre har mulighed for selv at vælge deres foretrukne leverandør af hjemmehjælp.

Vi har indført frit valg og derved øget konkurrencen, som har givet borgeren flere valgmuligheder og bidraget til en højere kvalitet af den hjælp, de ældre modtager. Kristian Gaardsøe, formand i FOA Aalborg, skriver i NORDJYSKE 21.2., at de ældre føler sig utrygge ved det frie valg, men undersøgelser viser faktisk, at der er en høj og stabil tilfredshed med kvaliteten af hjælpen og generelt lidt større tilfredshed med private leverandører, når der spørges til hjælpens ensartethed, antallet af medarbejdere, der udfører opgaven, og overholdelse af aftalte tidspunkter ved leveringen af hjælp til borgeren. Det frie valg af hjemmehjælp, som kommunerne i dag skal sikre borgerne, vil S og SF til gengæld suspendere med udspillet "Fair løsning". Det vil jeg ikke være med til! Vi skal ikke tage borgerens valgfrihed fra dem. Nej, vi skal netop bygge videre på de gode erfaringer med frit valg og sørge for, at ældreplejen bliver endnu bedre. Som det er nu, er der borgere i visse kommuner, som stadig kun kan vælge den kommunale leverandør - og som dermed reelt ikke har et frit valg. Det vil vi gøre noget ved. Tiden er inde til, at borgerens frie valg sikres for alle ældre og kombineres med konkurrence om prisen og kvaliteten på hjemmehjælp. Det er en udfordring, som skal løses, og derfor har regeringen netop foreslået en justering af de nuværende fritvalgsregler, som vil bidrage til at skærpe konkurrencen på prisen og sikre, at borgeren får flere leverandører at vælge imellem. Kristian Gaardsøe har ret i, at forslaget betyder, at den kommunale leverandør ikke vil være til stede i alle dele af kommunen. Men princippet om "bedst og billigst" er vigtigere for mig, end om det er en privat eller en kommunal leverandør, der leverer hjælpen. Og lad mig også understrege, at kvaliteten af hjælpen absolut ikke forringes ved, at der kommer flere private leverandører på banen. Snarere tværtimod. Leverandørerne får ikke mulighed for at file på kvaliteten. Kommunerne skal nemlig fastsætte ens kvalitetskrav til alle leverandører og føre tilsyn med hjælpen. Og hvis der ikke kommer bud fra leverandører, som lever op til disse krav, kan udbuddet annulleres. Det vil samtidig betyde, at leverandørerne kommer helt op på tæerne for at levere hjælp af høj kvalitet. Ellers bliver de ganske enkelt fravalgt i fremtiden. Regeringen ønsker en ældrepleje af høj kvalitet, og det kræver, at vi kigger fremad og ikke blot orienterer os i bakspejlet. Frem for at afvikle, som oppositionen foreslår, ønsker vi at udvikle vores ældrepleje - til gavn for borgerne.