Vil Fogh selv arbejde mere?

SKATTELETTELSER:Skattelettelser er sådant et dejligt plusord. Men hvem skal lettes for hvad? Regeringen vil have os til at tro, at Danmarks aktuelt største problem skulle være, at højtlønnede snydes for den livsstil, de har krav på. Men selv om skatten er høj i Danmark, er lønniveauet også tilsvarende højt. Lønnen er steget i årtier i takt med skatten, og det har øget omkostningsniveauet for danske virksomheder. Dårligere konkurrenceevne over for udlandet og udflytning af arbejdspladser er nogle af konsekvenserne. Så der kan være gode grunde til at sænke skatten på arbejde. Men så burde lønnen vel også ned, og det er straks mere vanskeligt. IHvis ikke lønnen tilpasses, giver det en varig og ufortjent reallønsstigning, som fremtidige generationer vil vænne sig til – altså, de, der stadig har et arbejde. Men hvis der er udsigt til lønnedgang, er en skattelettelse pludselig ikke længere så attraktiv for vælgerne. Hvis formålet er at skabe et mere ulige samfund, så er en hurtig afskaffelse af topskatten et velegnet middel. Vi har tidligere hørt ministre rose ulighed som kilden til et mere dynamisk samfund. Men i mange af de lande, som vi normalt ikke sammenligner os med, går en stor del af de riges indtægterne til at sikre dem mod underklassens kriminalitet. Mange af de rige ser med misundelse på den danske livskvalitet. Ser vi virkelig med misundelse på dem? Men ville en sænkning at topskatten ikke få danskerne til at arbejde mere, så vi alle bliver rigere? Måske ikke i det omfang regeringen håber. Mange vil nok hellere holde mere fri. Mange, der betaler topskat, er ansat under vilkår, hvor man ikke får ekstra for overarbejde, og arbejder langt ud over 37 timer i forvejen. Ville Fogh arbejde mere efter en skattelettelse? For andre, der får overarbejdsbetaling, er det ikke altid lønnen der afgør, om man tager de ekstra timer eller ej. På mange arbejdspladser ligger det som en forventning, og i en nedgangstid har alle øje på den næste fyringsrunde. Så lad det være økonomien - og ikke ideologien - præge en kommende skattereform. En stor skattesænkning kan få store – og ikke kun heldige - konsekvenser mange år frem.