Brønderslev

Vil forhandle øget nødberedskab

BRØNDERSLEV:Kommunernes Landsforening håber at få øget nødberedskabet efter sagen i Brønderslev Kommune med manglende nødkald og hjemtagelser fra sygehusene. Brønderslev Kommune har svært ved at klare den langvarige strejke hos sygeplejerskerne. Det har senest ført til, at visitationen afviser at hjemtage patienter fra sygehusene, ligesom flere ældre har mistet deres nødkald. Tina Jørgensen fra KL fortæller, at man som følge heraf fredag har taget kontakt til Dansk Sygepleje Råd i et forsøg på at få et møde om nødberedskabet. mp