Energiselskaber

Vil fortsætte kampen mod elforsyningen

Et nordjyske ægtepar kæmper videre i landsretten for at få Himmerlands Elforsyning til at betale erstatning for store problemer i parrets kvægbesætning på gården syd for Støvring tilbage i 90’erne.

NORDJYLLAND: Landmandsparret mener, at et defekt jordspyd var skyld i, at køerne blev urolige under malkningen, fik yverbetændelse, at mælken fik forhøjet celletal og at der også var problemer med at få køerne gjort drægtige. I byretten blev Himmerlands Elforsyning frikendt for ansvar, selvom to dyrlæger støttede ægteparrets påstand. De bekræftede i retten, at der i fire år, indtil fejlen med jordspydet blev rettet ,var usdævanlige problemer i besætningen, og at de aftog, efter at jordforbindelsen var gentableret. Også en svineavler fra egnen støtter ægteparrets sag. Han oplevede tilsvarende problemer med sin besætning. Svinene blev irritable, kom i slagsmål og bed halerne af hinanden. Hos søerne blev unormalt mange smågrise lagt ihjel. Landmanden fik selv den tanke, at der var noget galt med elsystemet, og en elektriker kunne hurtigt konstarere, at der stort set ingen jordforbindelse var. Et jernspyd blev banket fire meter ned i jorden og det sikrede forbindelsen, og efterhånden som der kom nye grise i stierne, vendte alt tilbage til det normale. Derimod mener to syns-og skønsmænd ikke, at problemerne i kvægbesætningen kan skyldes det defekte jordspyd, og byretten i Aalborg lagde deres forklaring til grund. Når sagen nu går videre til landsretten lyder ægteparrets erstatningskrav på 1,2 mio. kr. Og det er et beskedent krav, mener parret, der efter problemerne blev presset til at sælge gården. Den er siden er steget otte-10 mio. i værdi. Erhverv, forside og side 3