Skolevæsen

Vil gerne have del i 25 mill. kr.

SKAGEN KOMMUNE: I de næste fire år har folketinget afsat 25 millioner kroner til et udviklingsprojekt under overskriften "En skole i bevægelse". Skagen Kommune vil gerne have del i disse penge og ansøgninger er skrevet. Børne- og kulturudvalget har bakket de fire skoleledere i de kommunale skoler op i deres to største ønsker. Skolelederne har ønsket at sætte fokus på "En mere sund livsstil" og "Udvikling af naturfag". I oplægget fra uddannelsesstyrelsen hedder det om den sunde livsstil: Sunde vaner grundlægges tidligt. Der skal tænkes nyt om idræt og bevægelse, for eksempel med fokus på dans og drama og frivillig undervisning uden for skoletiden. Lokalsamfundets øvrige aktører og faciliteter inden for idræt, motion og bevægelse skal inddrages. I følge uddannelsesstyrelsen bør danske elever i internationale undersøgelser klare sig bedre inden for naturfag. Sammenhængen mellem de forskellige naturfag skal styrkes. Derfor skal der måske være ændrede prøveformer og projektopgaver, - herunder geografi, som ikke er prøvefag i dag. Uafhænigt af skolernes ønsker har børne- og kulturudvalget selv taget en gammel idé op. Det drejer sig om tilbud efter skoletid til de lidt ældre børn. - Vi vil gerne afprøve et forslag om et klubtilbud til børn i 4. til 7. klasse i samarbejde med en eller flere skoler. Jeg tror der er et behov, siger udvalgets formand, Karsten Hemmingsen (V). toen