Vil gerne have flere danske klubber med

FREDERIKSHAVN:- Det har været et særdeles tilfredsstillende forløb af årets Dana Cup, siger koordinator Martin Høeg. - Vi har fået meget ros og selv vejret har vi kun hørt godt om. Men omvendt vil jeg gerne rose de mange deltagere og ledere der har været involveret i jubilæumsudgaven. De har været fantastiske og vejret eller ej, så sælges der betydeligt mere i salgsboderne når det er godt vejr. Vi oplevede torsdag morgen at flere af boderne havde udsolgt og vi måtte i hast rekvirere flere varer. - Vi er selvfølgelig glade for det økonomiske resultat (se andetsted på siden, red.), men skal jeg nævne en enkelt ting på minussiden, er det ønsket om at vi får placeret et par voksne mennesker på et par vigtige nøgleposter, så vi får struktureret noget ansvar ud i organisationen. - Kun én enkelt gang gik et hold forkert til en fastsat kamp og det er rosværdigt. Alle har brugt meget tid på at sætte sig ind i spillested og tidspunkt, og derfor har afviklingen været helt i top. Vi kan godt tænke os at flere danske klubber deltager, men det er svært at trække i uge 28. Vi lavede for et par år siden et fremstød for flere tyske og det har helt klart båret frugt, slutter Martin Høeg. bob