Vil gerne lytte til patienterne

Regionsrådet vil gerne i direkte kontakt med borgerne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ulla Astman (S) savner i Regionsrådet den direkte kontakt med patienterne. arkivfoto: michael koch

NORDJYLLAND:Fremover får nordjyske patienter bedre mulighed for at sige deres mening direkte til politikerne. Det er i hvert fald hensigten med det sundhedsbrugerråd, som på regionsrådets initiativ bliver dannet om ganske kort tid. - Somme tider kan jeg godt savne den direkte kontakt med patienterne. Naturligvis får vi masser af udmærkede informationer fra embedsmænd og folk, der arbejder på sygehusene. Men det er nu også rart at få at vide, hvordan tingene ser ud med patienternes øjne, siger regionsformand Ulla Astman (S). Regionsrådet har derfor besluttet at danne et sundhedsbrugerråd med 9-11 medlemmer, der udpeges af de mange patientforeninger, handicaporganisationer, ældreråd og forbrugerråd i Nordjylland. De mange forskellige organisationer er inviteret til temamøde onsdag, hvor de vil blive præsenteret for et oplæg til et kommissorium for brugerrådets arbejde. - Det vil stadig være politikerne, der træffer den endelige afgørelse. Men i mange tilfælde er det jo patienterne, som bedst ved, hvor skoen trykker. Og det kan vi få stor nytte af, når vi skal træffe beslutninger, siger Ulla Astman. I sundhedsudvalget i det gamle Nordjyllands Amt havde patientorganisationerne alle muligheden for et årligt møde med politikerne. Et tilbud, som mange foreninger benyttede sig af. - Jeg synes, at vi havde stort udbytte af disse møder. Det er godt for os som politikere at have patienterne som sparringspartnere. Ellers risikerer vi at komme til at sidde i en slags elfenbenstårn uden ret meget viden om, hvad der sker ude i den virkelige verden. Ulla Astman forestiller sig mindst fire årlige møder mellem patientbrugerrådet og regionsrådet eller regionsrådets forretningsudvalget. Desuden regner hun med, at regionsrådets rådgivende udvalg i mange tilfælde vil tage brugerrådet med på råd. Dorte Hinzmann, der er formand for Diabetesforeningens lokale afdeling i Aalborg Kommune, har lige så store forventninger som regionsformanden til det kommende sundhedsbrugerråd. - Selvfølgelig stiller det nogle øgede krav til os som repræsentanter for patienterne. Men samtidig er det jo som regel også patienterne, der bedst ved, hvor skoen trykker, påpeger hun. Dorte Hinzmann håber blandt andet, at brugerrådet bliver inddraget hele vejen igennem, når det nye sygehus i Aalborg skal bygges. - Så undgår vi forhåbentlig den slags fejltagelser, der er begået ved opførelsen af medicinerhuset ved Aalborg Sygehus Syd. Såsom at der bliver bygget et parkeringshus, hvor handicapbusser ikke kan køre ind, fordi loftshøjden er for lille. Det bliver de færreste patientforeninger, der får en repræsentant i brugerrådet. Diabetesforeningen er således langtfra at blive repræsenteret direkte. - Men efter min mening er det heller ikke det altafgørende. Under alle omstændigheder har vi mulighed for at blive repræsenteret gennem Danske Handicaporganisationer, som vi er medlem af. Og brugerrådet skal jo heller ikke bruges til at dyrke særinteresser, men som et talerør for alle patienter, siger Dorte Hinzmann. Regionsformand Ulla Astman understreger, at de enkelte interesseorganisationer stadig har mulighed for at henvende sig til regionen og komme til orde, selv om de nu får et fælles talerør i form af et patientbrugerråd.