Lokalpolitik

Vil gerne tale om Skudehavnen

SKUDEHAVN:I NORDJYSKE Stiftstidende 18. april skriver Jørgen Andersen ( SF ), Schleppegrellsgade 18, at bl.a. jeg lurpasser i spørgsmålet om, hvad der skal ske med Skudehavnen, efter at et enigt Teknisk Udvalg har sagt nej til et projekt forslag fra Byggekonsortiet. Således foranlediget kan jeg oplyse, at jeg ikke har været kontaktet af parterne i sagen og den har ikke været yderligere politisk drøftet, så jeg ved lige så lidt som Jørgen Andersen. Det Radikale Venstre lægger generelt meget vægt på åbenhed om den politiske proces, fordi det er forudsætningen for tillid mellem borgerne og deres folkevalgte. Derfor kan jeg melde hus forbi over for Jørgen Andersens forsøg på mistænkeliggørelse. Og derfor tager jeg gerne den politiske diskussion før efterårets byrådsvalg. Men at der kommer til at ske forandringer på Skudehavnen i en ikke så fjern fremtid ved enhver. Der er allerede lavet en lokalplan for etablering af husbåde i Skudehavnen, ved den yderste del af dækmolen. Årsagen til at lokalplanen ikke er endelig vedtaget i byrådet er, at en virksomhed i området har en miljøgodkendelse til et støjniveau, som overstiger den tilladte støj i området, hvor Husbådene tænkes placeret. Jeg er enig i, at det vil være synd for området at ødelægge det maritime miljø, samt det åbne grønne landskab ud mod havnen. Men forandringer, hvor de store værkstedshaller fjernes og erstattes af et havnemiljø, hvori der også indgå nybyggeri, vil da være et miljømæssigt løft for området. Men det er da indlysende, at det er ikke lige meget hvordan samspillet mellem havnen, nybyggeri og det grønne bliver. Der er ikke grund til at betvivle, at der kommer et nyt forslag fra byggekonsortiet og det skal Teknisk Udvalg og byrådet naturligvis forholde sig til. Forhåbentlig bliver der også holdt borgermøder til den tid, hvor byrådets medlemmer får mulighed for at komme i direkte og åben dialog med Borgerne og Byggekonsortiet. Men jeg finder anledning til at påpege, at Det Radikale Venstre har den opfattelse, at det er byrådet, efter grundig borgerinddragelse, der skal beslutte planlægningen og byudviklingen og ikke diverse udviklingsselskaber og byggekonsortier.