Lokalpolitik

Vil godkende plan som mange er imod

Grønt fællesareal i Skagen bliver til byggegrunde hvis lokalplan godkendes

SKAGEN:Der er ingen tvivl om, at området i næsten 30 år har fungeret som grønt fælles areal for beboerne i kvarteret ved Munkeklit og Sønderklit. Der er heller ikke tvivl om, at det af to tidligere lokalplaner fremgår, at området skal være fælles friareal for grundejerne ved Munkeklit, og at de skal tage skøde på jorden. Alligevel indstiller teknisk forvaltning nu til kommunens udvalg for plan og miljø, at man godkender en ny lokalplan som gør det muligt at opføre seks beboelsesejendomme på området. Ikke bopælspligt Det er, fremgår det af sagen, planen, at det skal være helårsboliger. Men af bemærkningerne til de mange indsigelser, der er kommet mod lokalplanen, man kan også udlede, at forvaltningen er klar over, at det ikke ender med helårsbeboelse, men med helårsboliger, som alene benyttes som sommerhuse. Det er ikke skrevet direkte, men i forvaltningens bemærkninger til flere af indsigelserne fremhæves det, at man udmærket er klar over, at kommunen ikke har mulighed for at sikre bopælspligt for boliger i byzone. Det fremgår også at bemærkningerne, at forvaltningen mener det er vigtigt at få bygget seks nye helårsboliger, selv om man er klar over, at et stort antal boliger i Skagen og Højen (Gl. Skagen) står tomme en del af året og bliver anvendt som ferieboliger. I en bemærkning til en indsiger, som peger på, at den nye plan ikke tjener almenvældet, idet der ikke er behov for flere helårsboliger, hedder det således, at forvaltningen mener at det skal være muligt at bygge nyt, så længe der er en efterspørgsel også selv om anvendelsesbestemmelserne er svære at håndhæve med den nuværende lovgivning. SMÆK E Mange indsigere peger i deres indsigelser på, at de boliger, den nye plan giver mulighed for at bygge, er meget fremmedartede for den eksisterende bebyggelse i området. Flere peger i deres indsigelse på, at hverken byggemulighederne eller lokalplanen generelt lever op til kommunens krav til sig selv om at efter leve SMÆK E-værdier. Bogstaverne står for sundhed, miljø, æstetisk, kvalitet og etik. I bemærkningerne fra forvaltningen hedder det, at kommunen medarbejdere mener, man opfylder disse værdier - eller i det mindste nogle af dem. Lokalplanforslaget er et, hedder det, velmenende bud på, hvordan nye huse kan indpasses på kanten af naturlandskabet og eksisterende boligområder. Ejeren Problemet med, hvem der ejer det område, den nye lokalplan gælder, er ifølge forvaltningens bemærkninger ikke noget, man fra kommunens side skal tage hensyn til. Kommunen skal blot godkende lokalplanen. Alligevel brugte den tidligere Skagen Kommune i fjor mange penge på at lade en advokat undersøge ejerforholdet. Efter tingbogen ejes området af den mand, som for cirka 30 år siden solgte byggegrundene ved Munkeklit. Det var meningen, som det også dengang fremgik af lokalplanen, at grundkøberne også skulle have det grønne fællesareal og at de skulle have skøde på det, når der var dannet en grundejerforening. Det forsømte man imidlertid, og det var først i fjor, da det blev på tale at lave en ny lokalplan for området, der skete noget i den sag. Beboerne ved Munkeklit, og en del andre, som har gjort indsigelse, peger både på bestemmelsen i den oprindelige lokalplan for området, og på, at det grønne område ikke har nogen værdi efter den offentlige vurdering. Der er således ikke betalt grundskyld af området i cirka 30 år. Det må bevise, at der er tale om et fælles grønt område som alene er til ophold og legeplads for børn og voksne, mener flere indsigere. Det er der ingen der betvivler, hedder det i en, fornemmer man, noget arrogant bemærkning fra forvaltningens side. Derfor har det været nødvendt at udarbejde en ny lokalplan, hedder det videre i forvaltningens bemærkninger. Lokalplanforslaget for området ved Munkeklit, indsigelserne imod det og forvaltningens bemærkninger, forelægges udvalget for plan og miljø på tirsdag. Hvis udvalget godkender lokalplanforslaget, sendes det videre til endelig godkendelse i byrådet.