Vil grave ler op omkring Hundelev

HUNDELEV:Nordjyllands Amt sætter nu en VVM-procedure for råstofindvinding ved Hundelev i gang. VVM-proceduren skal afklare de miljømæssige konsekvenser, inden der evt. gives tilladelse til at firmaet La Farge Tekkin A/S får tilladelse til at indvinde ler på et ca. 184 hektar stort areal ved Hundelev. La Farge Tekkin A/S, der driver Volstrup Teglværk, har ansøgt om at indvinde rødbrændende ler på 11 ejendomme beliggende syd-øst og syd for Hundelev. En kortlægning af arealerne har vist, at der under mindst 150-200 hektar findes rødbrændende ler af en kvalitet, der gør det velegnet til fremstilling af tagsten. 1 million kubikmeter ler Det formodes at der vil kunne udvindes ca. 1 mio. kubikmeter ler af god kvalitet på arealerne, der ifølge Regionplanforslag 2005 er udlagt som jordbrugsområde. I amtets udvalg for teknik og miljø mente et mindretal bestående af Poul Erik Andreasen (S) og Thomas Krog (SF), at indvindingsområdet skal reduceres af hensyn til beboerne i området og af hensyn til Hundelev Vandværk. Flertallet i udvalget gik dog ind for igangsætning af VVM-proceduren og amtets økonomiudvalg har nu valgt at følge flertallets indstilling.