Lokalpolitik

Vil ha’ del i nye sommerhusgrunde

LØKKEN-VRÅ: Teknisk udvalg vil forsøge at få del i den ramme på 8000 nye sommerhusgrunde, som miljøministeren har stillet kommunerne i udsigt. En række borgere har henvendt sig til Løkken-Vrå Kommune for at høre, dels om kommunen vil forsøge at sætte sig på en del af de nye sommerhusgrunde, og dels om kommunen kan støtte, at netop deres matrikler i givet fald overføres til sommerhusområde. - Vi har ikke flere sommerhusgrunde, så vi VIL arbejde på at få lov til at udstykke nogle flere. Vi har kigget på områder i hele kommunen hvor vi mener, at det vil være en god idé - dog ikke i Vrå og omegn, men i nærheden af de eksisterende sommerhusområder, siger teknisk udvalgs formand, Kim Bach (fællesliste). I 1977 blev der med planloven sat en stopper for årtiers uhæmmet vækst i sommerhusområderne. Bestemmelsen om at der ikke må udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen gælder stadig, men miljøministeren har fremsat et lovforslag, der skal bløde sommerhusstoppet op. Ministeren vil give mulighed for at udstykke 8000 nye sommerhusgrunde i hele landet på visse betingelser. Bl.a. skal de nye grunde primært placeres bagved allerede eksisterende sommerhusområder og bagved den ca. 300 meter brede strandbeskyttelses- og klitfredningszone. Desuden skal det godtgøres, at udvidelserne af sommerhusområderne vil have en positiv økonomisk effekt lokalt, samt at det ikke sker på bekostning af væ-sentlige naturværdier. Teknisk forvaltning har indkredset en hel del mindre områder i Nr. Lyngby, hvor der kan gøres plads til nye sommerhuse. Desuden er der udpeget et stort område mellem sommerhusområdet i Furreby, Kystvejen og Furreby Skolevej, samt et større område syd for Løkken på østsiden af Løkkensvej. Nogle af borgernes forslag er med i kortmaterialet, mens andre er udeladt, fordi de ligger for tæt på standen. Hvor mange grunde, der er plads til i de enkelte områder, er ikke gjort op, men teknisk udvalg vil ikke have at grundene bliver for små. - Vi vil gerne have så store grunde som muligt, mindst 2500 kvm. Det kan også være, at der er nogle grunde der skal være endnu større, fortæller Kim Bach. Lovforslaget er ikke vedtaget endnu, men teknisk udvalg har allerede besluttet at indbyde Miljøminister Hans Christian Schmidt til en drøftelse af sagen 10. juni.