Børnepasning

Vil have ændret ny madordning

NORDJYLLAND:Den lov, der til nytår indfører tvungen madordning i landets daginstitutioner, bør laves om. Det mener det socialdemokratiske folketingsmedlem Lene Hansen, der vil arbejde på at få lavet et ændringsforslag til loven. Lene Hansen var ordfører for Socialdemokraterne på det område, da loven blev vedtaget i november 2008. - Jeg og mit parti var og er meget store modstandere af den måde, loven blev skruet sammen på, siger hun og fortsætter: - Jeg tror, de fleste kommuner vil komme til at døje med at få det indført på en ordentlig måde, for der bliver ikke råd til andet end catering af den billigste slags. Det bliver ikke en pædagogisk madordning. Men da vi havde debatten, kunne de borgerlige partier ikke se de problemer, det giver kommunerne. Står det til Lene Hansen, så skal et ændringsforslag indebære, at der følger penge med ud til kommunerne. - Der skal afsættes penge på finansloven, så kommunerne får mulighed for at lave et pædagogisk tilrettelagt madtilbud, siger hun. Et ændringsforslag skal også åbne mulighed for, at kommuner kan søge om dispensation fra loven til enten at finde deres eget alternativ eller helt undgå den tvungne madordning, mener Lene Hansen. - Det kan være en mulig udvej for at beholde de gammeldags madpakker. Men så skal man stadig lave nogle tiltag for de udsatte børn, siger hun. Lene Hansen har bl.a. fået henvendelser fra skovbørnehaver, der synes, de kommer i klemme i den nye lov. Hun frygter også, at med den øgede forældrebetaling i vuggestuerne vil prisforskellen mellem dagpleje og vuggestue blive endnu større til skade for de forældre, der helst vil vælge en vuggestue.