Turisme

Vil have bredt samarbejde

Metal-formand vil have flere med i nyt organ

LØGSTØR:- Vesthimmerland skal have et samarbejdsorgan, der dækker erhverv, turisme og handel. Sådan lyder opfordringen fra formanden for Dansk Metal i Løgstør, Karsten Nielsen, der også er medlem af bestyrelsen i Løgstør Kommunes Erhvervsråd. Han vil hurtigt have etableret et fælles forum, hvor de kommuner, der 1. januar 2007 bliver til den nye vesthimmerlandske storkommune, kan lægge strategierne på de tre områder i hele den nye storkommune. Karsten Nielsen ser meget gerne modellen fra Midtfjord Udviklingsråd overført til Vesthimmerland. Midtfjord Udviklingsråd er en samarbejdsorgan på turist- og erhvervsfronten som Løgstør og Fjerritslev kommuner dannede for nogle år siden. Det udviklingsråd bliver nu droppet, efter at Fjerritslev har besluttet at gå med i den nye Jammerbugtkommune og Løgstør med i den nye Vesthimmerlands Kommune. Opfordringen kommer samtidig med, at turistforeninger i de fire kommuner fornylig satte sig sammen for at diskutere fremtiden storkommune. Erhvervsrådene i de fire kommuner mødtes for første gang i denne uge, mens handelsstandsforeningerne endnu ikke har gjort tilnærmelser til hinanden - Jeg ved, at det gamle udviklingsråd i Midtfjord til tider har været udskældt og at der da også har været nogle problemer hen ad vejen, men det ændrer ikke på, at idéen er god og at den bør overføres til Vesthimmerland, siger Karsten Nielsen. Der er allerede et udviklingsråd i Himmerland, men her er det kun erhvervene, der mødes for at snakke sammen. - Det kan ikke gå for hurtigt med at få lagt nogle strategier for, hvor de forskellige former for udvikling i den nye kommune skal ske. - Hvor skal man f.eks. satse på erhverv - og hvor skal der satses på turisme. Det er nogle af de spørgsmål, der skal tages stilling til - og det ville være oplagt at drøfte i et stort fælles udviklingsråd, hvor både handel, turisme, erhverv og kommune har sæde, siger Karsten Nielsen. Selvom Metal-formanden er ivrig fortaler for et samlende organ, så slår han samtidig fast, at det er vigtigt, at den lokale del består. - Jeg taler ikke for at slå hverken turistforeninger, handelsstandsforeninger eller erhvervsråd sammen. - Det er her græsrødderne har debatten og kommer med idéerne. Det skal naturligvis bevares. Men det er nødvendigt hurtigt at få et samlende organg, hvor tingene kan drøftes mere overordnet, siger han.