Vil have fælles ledelse i Rakkeby

Der skal være en rød tråd gennem børnenes opvækst

RAKKEBY:Tryghed og kontinuitet gennem børnenes opvækst er målet, når Rakkeby Skole og Solstrålen til nytår sender kommunalbestyrelsen en ansøgning om at få lov til at lave en landsbyordning for skolen og institutionen. Den nye folkeskolelov åbner mulighed for at søge dispensation til fælles ledelse for skole og institution, og det ønsker man altså at indføre i Rakkeby foreløbig for en treårig forsøgsperiode. Hvis kommunalbestyrelsen er med på idéen, medfører Landsbyordningen på den ene side nogle organisatoriske og administrative ændringer, og på den anden side nogle forandringer for børnene, når der vedtages fælles virksomhedsplan med fælles værdier og mål. Mere sammen I princippet kommer forsøget til at berøre alle de 3- til 13-årige i Rakkeby. - Men i praksis bliver det nok kun børnehavebørnene og indskolingsbørnene, der kommer til at mærke noget til det, mener viceinspektør Helle Kristensen, Rakkeby Skole. Skolen og Solstrålen arbejder i forvejen tæt sammen om indskolingen, men er sjældent sammen. Med Landsbyordningen vil lærerne kunne være med i Solstrålen og lære børnene at kende inden skolestart, og pædagogerne fra Solstrålen vil kunne være med de første dage i skolen og støtte ”deres” børn. Man kan også forestille sig, at et skolebarn med problemer kan få støtte af en af Solstrålens pædagoger. - Hvis der er et socialt problem, er pædagogerne bedre til at løse det, end vi er, siger Helle Kristensen. Hun mener, at hele systemet bliver mere fleksibelt, og måske bliver der også, når først Landsbyordningen er over indkøringsfasen, frigivet nogle pædagogiske ressourcer til glæde for børnene. - Vi kan nok ikke spare noget ved Landsbyordningen, men vi regner med en stor pædagogisk gevinst, siger Solstrålens leder, Gerda Olesen. Sparringspartnere Alene de bedre muligheder for at trække på hinandens ressourcer og blive hinandens sparringspartnere, er et stort plus, er Helle Kristensen og Gerda Olesen enige om. Dertil kommer at de to parter vil kunne deles om bl.a. servicelederen. I dag er det sådan, at hvis en vandhane går i stykker i Solstrålen, må de ringe efter fagfolk udefra, selv om skolens serviceleder snildt kan klare det. I dag er det også to forskellige personer, der slår græsset ved Solstrålen og skolen, ganske uagtet, at de faktisk ligger på samme matrikel. Der bliver selvfølgelig også kun én forældrebestyrelse, og det bliver nok en lettelse for forældrene, da det jo tit er de samme mennesker, der sidder i de forskellige bestyrelser i sådan et lille lokalsamfund. Fremtidssikring Helle Kristensen og Gerda Olesen lægger ikke skjul på, at deres ønske om at indføre Landsbyordningen i Rakkeby også er et forsøg på at være på forkant med udviklingen. - Med al den snak om kommunesammenlægninger, gælder det for os om at stå stærkest muligt. Det bliver svært at nedlægge skolen, når skolen og institutionen hænger sammen, mener Helle Kristensen. - Og man kan håbe, at Landsbyordningen bliver så interessant, at den vil trække nye børnefamilier til området. Sådan er det gået i Skallerup, siger Dorthe Christensen, medlem af skolebestyrelsen. Personalet fra Rakkeby Skole og Solstrålen har besøgt Skallerup, der allerede arbejder efter Landsbyordningen, og er godt tilfreds med resultaterne. Ulemper Mulige ulemper ved Landsbyordningen er også snakket igennem, f.eks. skal personalet passe på, at den tid, der går med møder, ikke øges, og man skal også sikre sig, at der ikke bliver for mange voksne for de mindste at forholde sig til. Men der er altså enighed om, at der er langt flest plusser ved Landsbyordningen, og intentionen er, at forsøgsordningen træder i kraft 1. april næste år. Så bliver der nogle måneder til at få ordningen op at køre inden det nye skoleår. Inden det kommer så vidt som til at sende ansøgningen afsted til kommunalbestyrelsen, indbydes alle byens borgere til møde på skolen onsdag aften, 10. september. Her bliver der rig mulighed for at høre om Landsbyordningen samt stille spørgsmål og diskutere.