EMNER

Vil have flere dyr i Brøndum

} LØGSTØR:Nordjyllands Amtsråd har besluttet at fremlægge et forslag til regionplantillæg nr. 177 til offentlig debat i en otte ugers periode. Løgstør Kommunes udkast til miljøgodkendelse af bedriften fremlægges samtidig. Forslaget gælder udvidelse af kvægbruget "I/S Kirstineminde Landbrug", Povtrupvej 50 i Brøndum. Kvægbesætningen ønskes øget fra 249 dyreenheder til 436 dyreenheder. Dette svarer til ca. 330 årskøer med opdræt. Bemærkningerne skal være kommunen eller amtet i hænde senest den 24. maj 2006. Efter debatperioden vil indkomne bemærkninger og indsigelser blive behandlet, og Løgstør Kommune og Nordjyllands Amt vil træffe den endelige afgørelse.