Vil have flere dyr i Brøndum

EMNER 1. april 2006 06:00

} LØGSTØR:Nordjyllands Amtsråd har besluttet at fremlægge et forslag til regionplantillæg nr. 177 til offentlig debat i en otte ugers periode. Løgstør Kommunes udkast til miljøgodkendelse af bedriften fremlægges samtidig. Forslaget gælder udvidelse af kvægbruget "I/S Kirstineminde Landbrug", Povtrupvej 50 i Brøndum. Kvægbesætningen ønskes øget fra 249 dyreenheder til 436 dyreenheder. Dette svarer til ca. 330 årskøer med opdræt. Bemærkningerne skal være kommunen eller amtet i hænde senest den 24. maj 2006. Efter debatperioden vil indkomne bemærkninger og indsigelser blive behandlet, og Løgstør Kommune og Nordjyllands Amt vil træffe den endelige afgørelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...