Lokalpolitik

Vil have Løgstør-banen nedlagt

Stort ønske om sti på de gamle banearealer

LØGSTØR:Efter flere forgæves forsøg på at få den gamle jernbane mellem Løgstør og Viborg nedlagt, så forsøger borgmestrene i de seks vesthimmerlandske kommuner sammen med repræsentanter for de to amter, hvor banen går igennem, nu igen at råbe politikerne på Christiansborg op. Der har ikke kørt et tog på banen siden 1999, men det til trods er banen endnu ikke officielt nedlagt. Det kan kun ske via en lov og derfor får trafikminister Flemming Hansen nu en opfordring til at få sat lovarbejdet i gang. Forsøget på at få Christiansborg-politikerne til at nedlægge banen via lov er mislykkedes gang på gang, men nu vil borgmestre og amtspolitikere ikke vente længere. Banestrækningen nuværende stand er både til gene for trafikken på vejene, for borgerne, der bor langs banen og for en række kommuner i deres byplanmæssige dispositioner. Det er ikke mindst tilfældet i Løgstør, hvor kommunalbestyrelsen gerne vil have fat i banearealerne midt i byen. Kommunerne finder at det er på tide, at der formelt træffes de fornødne beslutninger og fremsættes lovforslag om banens nedlæggelse og at banen anvendes til rekreativ sti. Samtidig finder borgmestrene, at staten må se at komme igang med den fornødne oprydning på banestrækningen straks. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de seks kommuner, de to amter og Banestyrelsen. På den baggrund er der udarbejdet en redegørelse om nedlæggelse og oprydning på banen samt etablering af en sti på den 80 km. lange strækning. - En stirute på den nedlagte bane vil kunne udfylde et stort "hul" i stirutenettet i de to amter. En række delstrækninger af stien vil samtidig kunne være gode og sikre cykelstier mellem en række byer i kommunerne, siger Bjørn West, der er udvalgsformand i Viborg amt. Et prioverslag viser, at det vil koste mellem to og 5,5 mio. kr. at fjerne det nuværende baneanlæg. En tre meter bred cykelsti med asfalt vil koste yderligere 40 mio. kr. Men hvis der istedet vælges en belægning med stenemel vil stien kunne laves for ca. 23 mio. kr. Hvis det lykkes at få etableret en sti på strækningen er det planen at stien skal suppleres med f.eks. turistinformationer, udsigtspunkter og rastepladser.