Redningsvæsen

Vil have nye brandalarmer i ældreboliger

AALBORG:Socialdemokraterne vil have alle plejehjem og ældreboliger udstyret med moderne brandalarmer. Ønsket kommer, efter at en 83-årig kvinde onsdag omkom i en brand på plejehjemmet Strandgården i Strandby ved Frederikshavn. - Kommunerne er nødt til at gennemgå alle plejehjem og ældreboligers brandalarmeringsanlæg. Nogle har ældre anlæg, der ikke lever op til nutidens krav, siger folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), der også er præsident for Beredsskabsforbundet. Han mener, at dødsulykken på Strandgården kunne have været undgået, hvis plejehjemmet havde haft moderne ABA-anlæg i stedet for termodetektorer, som først alarmerer, når temperaturen i rummet når op omkring 60 grader og ikke hver gang, der er røgudvikling. ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) er anlæg til at spore brand med og kan benyttes til at aktivere andre aktive brandsikringstiltag. ABA-anlæg skal give et direkte signal til redningsberedskabet. I den aktuelle sag fra Strandgården er brandalarmeringsanlægget godkendt efter gældende regler fra dengang for omkring 30 år siden, da plejehjemmet blev bygget. Myndighederne kan i dag ikke stille nye og skrappere krav om brandsikkerhed i et så gammelt byggeri. - Vi skal sikre, at alle plejehjem og ældreboliger er udstyret med ABA-anlæg. I dag er det ikke et lovkrav, men jeg er parat med et beslutningsforslag, der pålægger regeringen den nødvendige lovgivning, siger Bjarne Laustsen, der ikke mener, at der skal være forskel på sikkerheden, afhængig af om man bor i ældre eller nyere bygninger. Han henviser til, at branddødsstatistikken viser, at ældre er overrepræsenterede. - Det skal vi have ændret. Det er ganske klart, hvilken gruppe der skal hjælpes, og derfor er vi som samfund nødt til at skride til handling nu. Det bør sikres, at ældre, der enten bor på plejehjem eller i ældreboliger, ikke skal leve i frygt for, om alarmeringsanlægget vil nå at advare personalet eller brandvæsenet i tide.

Forsiden