Vil have overordnet plejehjemsdebat

Venstremand afviser at skabe nye pladser ét sted og lukke andre plejehjem

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Står det til Venstres Søren Erik Nielsen, Stenum, skal politikerne have god tid til at drøfte en overordnet plan for fremtidens plejehjemspladser. Hermed er han ikke indstillet på, at byggeriet af 22 nye pladser på Margrethelund kan gå i gang, når budgettet for 2008 er på plads. - Vi har fået Masterplanen for ældreområdet - et digert værk - og den skal drøftes godt igennem og behandles politisk. Hvis vi skal nå en afklaring i forbindelse med budgettet, er jeg bange for det går for stærkt. Og hvis problemet er, at vi har for mange plejehjemspladser, er der jo ingenting, der jager, siger Søren Erik Nielsen. Et flertal i Socialudvalget valgte onsdag at stille byggeriet af de 22 nye pladser på Margrethelund i Dronninglund i bero, indtil der ved budget 2008 ligger en afklaring af, hvilke plejehjem, der er behov for fremover. - Den begrundelse jeg gav i socialudvalget, var at jeg ikke vil være med til at bygge nyt den ene dag og lukke et af de mest velfungerende næste dag, siger Søren Erik Nielsen med henvisning til borgmesterens udspil om at lukke Stenumgaard. - Jeg ønsker, at Stenumgaard fortsætter. At nedlægge det, er ikke min kop te, og jeg kan heller ikke se flertallet i byrådet for den lukning, men en lukning er ikke taget af bordet. - Jeg mener ikke, vi skal centralisere plejehjemspladserne. Vi kan godt have plejehjem i oplandet. Men jeg vil gerne have en diskussion om, hvilke pladser vi har brug for. Borgmesteren har oplyst, at vi har for mange pladser, og for mig hænger det ikke sammen med, at vi får flere og flere ældre. Søren Erik Nielsen efterlyste på socialudvalgets møde en opdaterede lister for borgere på venteliste til plejehjem. - Vi skal vide nøjagtig, hvor mange der er visiteret til plejehjem, og vi skal selvfølgelig - i det omfang det er muligt - tage hensyn til borgernes ønsker. Men vi skal også bruge de plejehjem, vi har. - Vi skal se hele området i sammenhæng, og det er nødvendigt, at vi drøfter Masterplanen for ældreområdet politisk i socialudvalget, inden vi træffer nye beslutninger. At diskussionen om Margrethelund kommer kort før byggeriet af nye pladser på Margrethelund er planlagt til at gå i gang, skyldes ifølge Søren Erik Nielsen borgmester Mikael Klitgaards udspil til et budget i balance. - Havde du spurgt mig for tre uger siden, om vi havde for mange plejehjemspladser, ville jeg have sagt nej. Men nu har udspillet skabt tvivl. Min holdning er, at der skal være en plads på plejehjemmet, hvis vi har en ældre med behov for en plads. Og jeg ser nødig, visitationsreglerne bliver strammet.