Vil have redegørelse

KØBENHAVN:Sundhedsstyrelsen har netop bedt embedslægen om at indhente en redegørelse om fødeklinikken fra amtets sundhedsforvaltning. Sundhedsstyrelsen har bedt om redegørelsen på baggrund af en række lægers kritik af forholdene - især det forhold, at der ikke er en obstetrisk specialeafdeling på sygehuset i Frederikshavn, det vil sige, at det ikke er muligt at tilkalde fødselslæger, hvis der opstår problemer i forbindelse med en fødsel. - Vi vil se på, hvordan Nordjyllands Amt har planlagt etableringen af fødeklinikken, hvordan tingene fungerer og hvordan de faglige forhold er, siger afdelingslæge Lena Graversen fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal blandt andet vurdere, om amtet følger Sundhedsstyrelsens retningslinier for specialeplanlægning, hvor der blandt andet står, at sygehuses jordemoderledede afsnit bør placeres i tilknytning til sygehusets obstetriske specialeafdelings fødeafsnit. Men da visitationerne til fødeklinikken i Frederikshavn er sammenlignelige med visitationerne til hjemmefødsler, og da Sundhedsstyrelsen ikke har lavet en anbefaling for forholdene omkring fødeklinikken i Frederikshavn, er det langt fra sikkert, at Sundhedsstyrelsen vil gå ind i sagen.