Vil have sprøjtegift op på topmøde

EU-forslag om brug af sprøjtegift risikerer at åbne for flere giftstoffer, og flere partier vil nu rejse sagen over for EU-toppen

KØBENHAVN:EU’s nye strategi for brug af sprøjtegifte risikerer at tvinge Danmark til at tillade nogle farlige sprøjtegifte, der kan skade grundvandet. Derfor må regeringen bringe sagen op på et topmøde i EU. Sagen skal kædes sammen med EU-traktaten, og EU-toppen skal have klar besked om, at en sag af den type lægger gift for befolkningernes accept af EU. Sådan lyder beskeden fra Socialdemokraternes europaordfører, Svend Auken. - Det vil skabe en mur mellem EU og befolkningerne. Hvad nytter det, at man laver kurser, propaganda, flag og indkøbsposer, hvis man kommer med sådan noget som det der. Det er fuldstændig grotesk, sagde Svend Auken fredag under et samråd i Folketingets Europaudvalg. Han frygter, at EU’s foreslåede sprøjtegiftstrategi kan betyde, at Danmark må opgive brugen af urenset grundvand som drikkevand. Muligt dansk veto Også Det Radikale Venstre ønsker sagen op på højeste niveau. Sammen med den øvrige opposition og Dansk Folkeparti vil De Radikale have undersøgt muligheden for at nedlægge veto, hvis Danmark bliver nedstemt i EU. Hidtil har det enkelte land kunnet sige nej til bestemte sprøjtegifte, f.eks. med henvisning til grundvandet. Derfor har Danmark forbudt berygtede gifte som atrazin, isoproturon, paraquat, esfenvalerat og dichlobenil, der er skyldig i den omfattende forurening med stoffet BAM. Et nyt direktivforslag fra EU vil imidlertid opdele EU i klimazoner, inden for hvilke landene gensidigt skal anerkende sprøjtegifte godkendt i et af landene. Danmark skal høre til i den nordlige klimazone sammen med Sverige, Finland og de baltiske lande. Landbruget vil hellere i den centraleuropæiske klimazone sammen med bl.a. gartneriernes hollandske konkurrenter. Miljøministeriet har lavet en analyse, der viser, at det økonomisk set er næsten ligegyldigt, om Danmark havner i den ene eller den anden zone. Uønskede gifte Den vigtigste indvending er, at kravet om gensidig anerkendelse vil føre til, at Danmark må åbne for uønskede sprøjtegifte. I den nordiske zone vil antallet af godkendte aktivstoffer vokse fra 83 til 106. I den centraleuropæiske zone kan antallet af godkendte midler blive flerdoblet. De danske indvendinger forpurres blandt andet af, at sagen i EU behandles som en landbrugssag og ikke som en miljøsag. Såvel regeringen som oppositionen vil allerhelst have forslaget taget af bordet. Oppositionen opfordrer regeringen til at nedlægge veto, hvis det ikke lykkes. Regeringen mener imidlertid, det er for tidligt at true med veto. Svære forhandlinger - Vi skal tænke os godt om. Det er for tidligt at melde den trussel ud nu. Forhandlingerne er vanskelige, men vi har slet ikke opgivet at vinde det her, sagde Connie Hedegaard. Hun erklærede sig helt enig med oppositionen om den politiske linje. Den danske regering har uden held arbejdet for at samle et blokerende mindretal og forsøgt at få en kattelem ind, så lande kan sige nej til pesticider. Hun har en forhåbning om, at det vil lykkes at få den gensidige anerkendelse ud af direktivforslaget. Hverken det tyske formandskab eller det portugisiske, der overtager roret i EU den 1. juli, prioriterer forslaget højt. Det er sat på dagsordenen under punktet eventuelt på et rådsmøde i den kommende uge, men det ventes ikke at komme til debat, oplyste Connie Hedegaard. /ritzau/

Forsiden