Retspleje

Vil i Højesteret med hushandel

BRØNDERSLEV/TYLSTRUP:En ejendomsejer, Søren Jensen, Tylstrup, vil forsøge at få en sag omkring en hushandel, indbragt for Højesteret, da han mener, at en dom, afsagt af Vestre Landsret, er forkert. Det Søren Jensen især er utilfreds med, er, at ejendomsmæglerfirmaet Jesper Hardahl, Brønderslev, er pure frikendt. - Det er en kendsgerning, at ejendomsmæglerfirmaet har ydet dårlig rådgivning. Eller direkte forkert rådgivning. I skødet er indføjet: ”Parterne er enige om, at der ikke udarbejdes tilstandsrapport på huset. Køber er indforstået med at overtage huset med de fejl og mangler, huset har”. Det er denne sætning, der ikke juridisk kan indføjes i et skøde. - Det vidste ejendomsmæglerfirmaet Jesper Hardahl, og det burde derfor ikke være skrevet, mener Søren Jensen. Pr. 1. februar 2006 købte et nordjysk ægtepar et stort, ældre hus i Tylstrup, for 975.000 kr. af et lokalt investeringsfirma, der tegnes af Søren Jensen. I løbet af sommeren og efteråret konstaterede køberen af huset, at der løb vand ind gennem taget, ligesom der blev konstateret sætningsrevner og en skæv mur. Kvinden anlagde sag og krævede 827.000 kr. til dækning af især nye fundamenter og reparation af andre skader. Kvinden får ikke erstatning. Både byret og landsret mener, at hun burde have undersøgt sagen nærmere. Især fordi sælgeren og ejendomsmægleren gjorde hende opmærksom på, at muren var skæv. Omvendt har hun krav på et forholdsmæssigt nedslag i prisen. Nedslaget er fastsat til 200.000 kr. Til gengæld skal kvinden betale sælger 100.000 kr. til dækning af sagens omkostninger. Søren Jensen skal betale 50.000 kr. til Jesper Hardahl til dækning af sagsomkostninger. Søren Jensen siger til NORDJYSKE, at prisen på huset var fastsat efter, at der var fejl og mangler. I aftalen indgik, at Søren Jensens selskab overtog parrets hus i Brønderslev. Søren Jensen fortæller, at han har tilbudt at lade handelen gå tilbage, men det har ægteparret afvist. Hvis sagen kommer for Højesteret, håber Søren Jensen at kunne få lov til at fremlægge oplysninger, som Vestre Landsret ikke gav ham mulighed for. Det er blandt andet salgspriser på tilsvarende ejendomme.