Lokalpolitik

Vil I mon bondefange landsbyerne igen?

VARMEVÆRKER:Første gang vi blev bondefanget, var da myndighederne støttede kraftvarmeprojekterne i landsbyerne – de såkaldte barmarksværker. Borgerne i landsbyerne blev lokket med gratis tilslutning, ja enkelte fik endda et kontant beløb for at tilslutte sig. På den måde fik man overtalt de skeptiske, så tilslutningsprocenten blev høj nok til, at projektet kunne gennemføres. Gældsbelastningen blev et stort problem for værkerne, som de ansvarlige vel kunne se dengang!? Barmarksværkerne blev ved folketingsbeslutning forpligtede til udelukkende at fyre med naturgas. Det var jo en af de samfundsmæssige gevinster, at landsbyerne på den måde kunne finansiere naturgasledningen fra Nordsøen – en rigtig bondefangerfidus! Derefter føjede folketinget spot til skade ved at liberalisere elmarkedet, så kraftvarmeværkernes elproduktion pludselig intet var værd! Så nu var der kun varmesalget til at betale gassen, som blev dyr sammen med olien, for når naturgassen havde monopol, kunne man kræve den højest mulige pris. I Veddum-Skelund-Visborg kraftvarmeværk har man oven i købet så lange transmissionsledninger, at det halve af varmen går tabt , inden det når forbrugerne. Men den tabte varme skal forbrugerne også betale afgift af. Alt i alt betyder det at en standardforbruger hos barmarksværkerne betaler to til tre gange så meget for varmen som en forbruger i et almindeligt fjernvarmeværk. (Als: 11340kr/år, Ø Hurup: 25225kr, VSV: 33691kr; Kilde: Energitilsynet) Havde det været et privat firma, ville kunderne forsvinde, og firmaet ville likvidere og overlade tabet til skatteborgerne. Men landsbyernes borgere må bære åget uden hjælp fra det omgivende samfund. Situationen i disse landsbyer er nu, at varmeudgiften i mange huse er større end prioritetsudgiften, selv med isolering og brændeovn. Og folkepensionister må nøjes med at opvarme et enkelt rum for også at have lidt at leve af! Nogle af forbrugernes økonomiske smertegrænse er for længst overskredet, så de melder sig ud, betaler deres del af restgælden og investerer i eget varmeanlæg. Det forlyder imidlertid, at Mariagerfjord Kommune vil stramme tolkningen af lokalplanerne, så der reelt er forblivelses- og tilslutningspligt. At lave en sådan stramning på forvaltningsniveau, uden politisk behandling, kan vist ikke være korrekt? Ydermere indgår der efter sigende overvejelser om generel forblivelses- og tilslutningspligt i arbejdet med kommunal varmeplan. Det ser ud til, at man først har lokket os ombord på en dødssejler, og man nu vil låse døren, så vi er sikre på at drukne! Derfor kære kommunalpolitikere: Bondefang os ikke for anden gang? Hvis varmeprisen er rimelig, vil alle foretrække fjernvarme. Dér ligger den politiske opgave. Tvang er ikke løsningen! Vælgerne har krav på at kende kommunalpolitikernes holdning til: Hvordan vil I sikre en rimelig varmepris til alle? Skal forbrugerne tvinges med i den kollektive varmeforsyning?