Lokalpolitik

Vil ikke affinde sig med NT- besparelse

RAKKEBY:Nordjyllands Trafikselskab (NT) pønser på at spare 50.000 kr. ved at sløjfe rute 218 fra Rakkeby Skole til Hjørring klokken 12. Men det kan teknisk udvalg i Løkken-Vrå Kommune ikke acceptere. Udvalget siger derfor god for at kommunen betaler de 50.000 kr., det koster at opretholde busafgangen. O.k. til udstykning og ny bebyggelse NR. LYNGBY:Ejeren af ejendommen Lyngbyvej 252 har søgt Løkken-Vrå Kommune om tilladelse til at udstykke ejendommen i tre med henblik på at opføre et nyt helårshus samt et nyt sommerhus udover den eksisterende helårsbolig på grunden. Ejendommen er på lidt mere end 5000 kvm., så der er plads nok til udstykningen, men ejendommen ligger i sommerhusområde, og det giver problemer i forhold til ønsket om at bygge et nyt helårshus. Teknisk udvalg har dog besluttet at give tilladelse til den ønskede udstykning på den betingelse at det eksisterende helårshus fremover kun anvendes som sommerhus.