Vil ikke dele vej med tilflyttere

LØKKEN:Høringsperioden for lokalplanen for boligbyggeri på det tidligere Josefines Camping i Løkken er slut og kommunen har modtaget nogle få indsigelser imod lokalplanen. Et par af indsigelserne går på lokalplanens afsnit om stiforbindelser og veje i området. Fire af naboerne til de kommende boliger er ikke begejstrede for at der skal være en stiforbindelse fra de nye boliger via den tidligere adgangsvej til Josefines Camping overfor Løkken-Hallen til Løkkens centrum, stranden m.m. Den gamle adgangsvej har nemlig længe været spærret og bruges nu til parkering. - Vi forudser, hvis nævnte sti bliver åbnet som beskrevet med mindst tre meters bredde, en trafik bestående af knallertkørsel, cykling m.v. til gene med larm og til fare for vores børn, skriver de tre af naboerne i en fælles indsigelse. - I øvrigt vil der opstå et problem mht. parkering, da stikvejen pt. bruges til dette. Hvis stiforbindelsen etableres, ser vi ingen anden mulighed end parkering på selve Søndergade til stor gene for trafikken, tilføjer de. Søren Krogh, Løkken Campingcenter & Hytteby, er nervøs for at husene i den sydlige del af området vil give indkigsgener i forhold til hytterne samt nogle af pladserne til campingvogne og telte på campingpladsen. Nordjyllands Amt gør ikke indsigelse, men er heller ikke helt tilfreds med lokalplanen. Det skyldes især at nogle af de kommende boliger kommer til at ligge meget tæt på Løkkensvej og Danmarksgade, og der vil skulle søges om dispensation til at etablere støjafskærmninger langs Løkkensvej. Amtet mener dog ikke, at det bliver noget problem at få denne dispensation. Lokalplanen giver mulighed for at bygge 100 boliger, hvoraf halvdelen skal opføres som gavlrækkehuse og den anden halvdel som længehuse, der enten kan være enkelte eller dobbelte.