Lokalpolitik

Vil ikke give mulighed for løsrivelse

19 af 21 medlemmer i Sæby Byråd stemte for sammenlægning med Frederikshavn og Skagen

SÆBY:De områder i Sæby Kommune, der ved folkeafstemningen gik ind for en sammenlægning med den nye Dronninglund-Brønderslev Kommune - i Østervrå-området foretrak 73,1 procent det - får ikke mulighed for løsrivelse. Det blev udgangen, da 19 af Sæby Byråds 21 medlemmer i aftes sagde ja til en sammenlægning med Frederikshavn og Skagen. Kun løsgængeren, viceborgmester Erling Thomsen, der nu repræsenterer Liste 2004, stemte imod. Venstres Jens Mørk undlod at stemme. De fandt det begge urimeligt at blande sig sig i andre kommuners forhold - den kommende kommune bestående af de nuværende Sindal, Hjørring, Løkken-Vrå og Hirtshals samt Læsø Kommuner - når man ikke samtidig giver områder i Sæby Kommune samme mulighed for løsrivelse som en del af Sindal Kommune. I den indstilling, det store flertal iSæby Byråd vedtog - byrådene i Frederikshavn og Skagen vedtog den i mandags - hedder det bl.a. "at der på foranledning af Sindal Kommune kan optages forhandlinger om overflytning af de østligste dele af Sindal Kommune til Frederikshavn Kommune" og "at der på foranledning af Læsø Kommune kan optages forhandlinger om forpligtende samarbejde eller sammenlægning". Jens Mørk understregede, at han gerne så, at Østervrå-området slap for at komme med i den nye Frederikshavn Kommune. - Men, mine sonderinger har vist, at det vil spildt arbejde at arbejde for det. For en løsrivelse kan kun ske, hvis der er flertal for det i byrådet - og det er der ikke, konstaterede han. Erling Thomsen ønskede de to citerede passus'er sløjfet, hvis ikke der blev indføjet en lignende mulighed for områder i Sæby Kommune. - Ellers optræder vi ekspansivte over for nabokommuner, erklærede han. Hans synspunkt blev dog afvist under den lange debat, der dog tidligt viste, at indstillingen om sammenlægning ville blive vedtaget. - Der er bestemt ikke tale om ekspansion, sagde således Venstres gruppeformand Hans JørgenKaptain. Den nye kommune optræder tværtimod helt neutralt.