Lokalpolitik

Vil ikke have kæmpe sommerhuse

Det er ikke kun sommerhusområdet nord for Møllebakkevej, der giver debat. Lokalplanen for det nye sommerhusområdet syd for Møllebakkevej sendes nu i en ny, ekstraordinær høring.

Der var ellers lagt op til en godkendelse af lokalplanen på mødet i plan- og miljøudvalget forleden, men udvalget var ikke tilfreds med lokalplanen, selv om der ikke er kommet indsigelser fra naboerne. - Vi vil have bebyggelsesprocenten ned fra max. 15 til max. 10. Vi vil ikke have alt for store huse på de små grunde. Vi synes faktisk der er en tendens til at bygge sommerhuse større og større og større, forklarer Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. I forvejen indeholder lokalplanen en bestemmelse om at sommerhusene syd for Møllebakkevej højst må være 150 kvm store uanset grundstørrelse. Men med en bebyggelsesprocent på højst 10, må der på de mindste af grundene ikke bygges mere end 125 kvm. Ændringen er så væsentlig, at det er nødvendigt med en ny høringsrunde. Der laves også andre ændringer i lokalplanen, inden den kan godkendes endeligt i byrådet. Der skal rettes en fejl om tilslutning til vandværk, og desuden åbnes der mulighed for at anlægge en jordvold i stedet for et beplantningsbælte langs Møllebakkevej. Volden kan laves af overskudsjord fra byggeriet.