Aalborg

Vil ikke have mere trafik i Østbyen

ØSTBYEN: - Vi vil gerne gøre politikerne opmærksomme på, at vi synes, vi har taget vores del af trafikken gennem vores boligområde. Jeg har svært ved at se, hvorfor Vestbyen ikke skal tage deres del, siger Laila Thomsen, formand for Øgade Samråd. Ligesom Vestbyens Samråd har Øgade Samråd naturligvis også en holdning til Den 3. Limfjordsforbindelse. Den modsatte. Øgade Samråd ville gerne have arrangeret et debatmøde om Den 3. Limfjordsforbindelse her inden fristen for at gøre indsigelser udløber 10. juni. Men politikerne har ikke tid til at deltage. I stedet planlægger de nu at holde et møde efter sommerferien i samarbejde med Vejgaard Samråd. Samrådet i Øgadekvarteret følger også med i debatten om havnefronten og har store forventninger til de forslag, der ligger for området. - I dag har Øgadekvarteret meget dårlig forbindelse til havnefronten. Forslaget om en grøn kile, "Karolinelunds-kilen", synes vi, er en god idé, siger Laila Thomsen, der sidder med i en følgegruppe, der får præsenteret forslagene. Trafik og havnefront var blot to af emnerne på det offentlige møde, som Øgade Samråd holdt fornyligt. Her aflagde Laila Thomsen beretning for samrådets arbejde i det forløbne år. Hun omtalte blandt andet samrådets nye samarbejde med nærpolitiet, de aktuelle planer for renovering af veje og fortove, og overvejelserne omkring at lave en velkomstmappe til nye beboere i kvarteret. - I den forbindelse har vi drøftet, om vi skal have lavet en hjemmeside for samrådet, eller om vi skal forsøge at få lavet en hjemmeside for hele Øgadekvarteret. Ved at have en fælles hjemmeside kunne vi få samlet de aktiviteter, der er i kvarteret, siger Laila Thomsen.is