Vil ikke være et monopol

Skagen Skipperskole ene om at uddanne fiskeskippere

SKAGEN:- Vi er meget opmærksomme på den fare, der ligger i at være et monopol - og det betyder, at vi meget bevidst vil arbejde på at undgå de negative sider af en monopol-status, siger forstanderen for Skagen Skipperskole, Jørgen Chr. Jensen. Efter regeringens udspil til de fremtidige søfartsuddannelser er Skagen Skipperskole den eneste, der skal uddanne fiskeskippere i fremtiden. Konkurrenten, Maritim Uddannelse Vest i Esbjerg, lukkes, hvis det står til regeringen. - Søfartsuddannelsen i Marstal vil også stadig være der, og desuden er der skarp kontrol med os fra Søfartsstyrelsen side, men alligevel kan man risikere at de negative sider ved et monopol sniger sig ind, hvis ikke man er opmærksomme på dem, siger Jørgen Chr. Jensen. - Og det vil vi være. - Vi vil behandle vore kursister som vi har gjort hidtil - seriøst og fleksibelt, siger Jørgen Chr. Jensen. Var i fare Der er glæde på Skagen Skipperskole over, at skolen har overlevet den gennemgribende revision af hele uddannelsessystemet. - Der var reelt fare for, at Skagen Skipperskole var blevet lukket - det kan man blandt andt se af udtalelser, som folketingsmedlem Tina Nedergaard (V) er blevet citeret for i NORDJYSKE. - Hun fortæller, at både skolen i Skagen og skolen i Frederikshavn var i farezonen i den forberedende fase. - Det er tredje gang, skolen har været i alvorlig fare i min tid, og jeg håber meget, at det også er sidste gang, siger Jørgen Chr. Jensen, som i dag er overbevist om, at samarbejdet mellem skolerne i Skagen og Frederikshavn har haft afgørende betydning for, at begge er blevet bevaret. - Desuden ved jeg, at vi har fået rigtig god hjælp af lokale folketingsmedlemmer - især har jeg indtryk af, at Bjarne Laustsen (S) og Jens Chr. Larsen (V) har gjort en stor indsats for at hjælpe os, ligesom jeg ved, at EU-parlamentsmedlem Niels Busk (V) har rykket i alle de tråde, han overhovedet kunne, siger Jørgen Chr. Jensen. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvornår den nye uddannelsesstruktur træder i kraft. - Vi har foreløbig fået at vide, at der til efteråret i år arbejdes efter den hidtidige struktur, og jeg venter, at vi i slutningen af denne måned får nærmere at vide om, hvornår den nye struktur indføres, siger Jørgen Chr. Jensen.