Vil indrette pakhus med ventesal og offentligt toilet

Pladsen ved banen i Hulsig skal være kønnere

HULSIG:En forskønnelsen af pladsen ved banelinjen i Hulsig er et af de initiativer, der står øverst på ønskesedlen for borgerne i Hulsig, og det er et projekt, som de håber kan realiseres inden det bliver sommer for alvor i år. Det er en arbejdsgruppe som er nedsat i sammenhæng med det lokale arbejde, der kan udføres for penge, som Skagens tidligere grønne guide, Pia Ostenfeldt Sørensen, og Skagen Miljøråd søgte og fik fra indenrigsministeriets landsbypulje. Der blev bevilget 50.000 kroner til projekter i Hulsig, og der er ikke knyttet snævre grænser og rammer til pengene. Det overordnede formål med puljen er at styrke livet og udviklingen i landsbyerne, og det kan for eksempel både være at skabe nye arbejdspladser eller andet, som tiltrækker nye borgere, og det kan være initiativer, som er medvirkende til at hindre en fraflytning. Det har længe været et stort ønske hos hulsigboerne, at der kunne gøres noget ved den store plads, hvor toget og rutebilen stopper, ved siden af købmandsbutikken, og arbejdsgruppen har fået et godt øje til den lille pakhusbygning, som udelukkende er i brug til opmagasinering af banemateriel. Gurli Hansen og Jens Rosenkjær fra arbejdsgruppen oplyser, at det er planen at indrette en del af det gamle pakhus med et nyt offentligt toilet som også er egnet for handicappede. Desuden vil man gerne have indrettet en ventesal for rejsende, der skal med toget eller bussen i pakhuset. Ideen blev modtaget positivt af direktøren for Nordjyske Jernbaner, Preben Vestergaard, da der i går var møde om sagen i Hulsig, og han vil undersøge om banen har mulighed for at medvirke til indretningen af ventesalen og til forskønnelse af pladsen. Etableringen af et offentligt toilet er derimod banen uvedkommende. Arbejdsgruppen håber der kan skaffes økonomiske midler til det fra anden side - blandt andet fra Skagen Kommune og Handicaprådet. Nu skal der i første omgang udarbejdes et endeligt skitseprojekt for, hvordan pakhuset kan indrettes til de nye formål og det skal godkendes af bygningsmyndighederne inden der træffes en endelig beslutning. Preben Vestergaard ser meget gerne, at den gamle bygning, som iøvrigt er tegnet af Ulrich Plesner, kommer i brug igen.