Velgørenhed

Vil K arbejde for bedre kår for de dårligst stillede?

VELFÆRD:Velgørenhed gør en forskel”. Denne overskrift, som Søren Rokkjær indleder sit læserbrev med, kan jeg da fuldt ud tilslutte mig. Og det er rart, når politikere viser et menneskeligt ansigt. Og specielt når en konservativ politiker går op i levevilkårene for de dårligst stillede. Det er rigtigt rart og sjældent! Men samtidig rejser det jo så også nogle spørgsmål, som uvilkårligt drejer sig om den mere politiske anskuelse af samme problematik. Det er dejligt, at der er frivillige organisationer, som gør en stor indsats for at hjælpe disse mennesker og specielt i denne søde juletid: Selv om jeg aldrig rigtigt føler mig helt sikker på, om det er det faktum, at de ikke har midler til at fejre julen, der er det reelle problem! Ja, eller er det mest et problem for os andre og vores samvittighed? Resten af året skænker vi dem jo ikke en tanke, men til jul så piner det os, at de og deres børn ikke har til gaver, mad og julehygge. Det kan plage os, at tænke på, at mens vi hygger os i familiens skød med mad og gaver i overflod, så sidder der nogen som intet har. Resten af året Hvad er det der gør julen til et specielt problem for dem og eller måske navnlig os? Er det en stiltiende erkendelse af, at hvis der virkelig er nogen, som fortjener en god jul, så er det dem? Men hvad med resten af året? Hvor de heller ikke har noget. Hvad med om sommeren, når andre farter til Legoland og Fårup sommerland? Og de sidder tilbage og er overladt til almen velgørenhed? Er det ikke synd for deres børn ikke at komme i sommerland? Eller alt muligt andet, som de og deres børn er udelukket fra? Økonomisk pres Mere spændende er det jo så, om dette indlæg er ment som et politisk udtryk for, at der fra konservativ side er ønsker og politisk vilje til at gøre mere for denne gruppe. Eller om det er den sædvanlige konservative politiske holdning om, at så længe de frivillige yder indsatsen, så sparer det offentlige kassen, som udtrykkes i indlægget? Endvidere falder det lidt for brystet, at dit politiske bagland på regeringsplan har ydet et ikke uvæsentligt bidrag til forringelse af mange af disse skæbners levestandard. Og det både ved direkte indgreb på området og med økonomisk pres på kommunerne. Er det for øvrigt ikke konservativ overbevisning, at det er godt med stor økonomisk forskel? Eller at fjerne top skatten, så det får folk til at yde en ekstra indsats? (hvorfor yde ekstra, hvis man kan få meget mere ved blot at gøre det samme?! Bare lige en tanke.) Faktum er vel, at en hver nedsættelse af skat og afgifter sænker den offentlige indtjening. Med efterfølgende nedskæringer og besparelser, som historisk set altid rammer de svage grupper. Ja, man sparede da ikke en ny svømmehal væk! Og anlægs- og byfornyelse er vel heller ikke noget der puttes på hylden for at bedre forholdene for de svage grupper? Regeringen har jo lovet ikke at rammer børnefamilierne eller de ældre, så er der egentlig ret mange andre at finde besparelserne hos? Forbedring i Thisted Men nu er min holdning den, at man skal tro på det bedste i mennesker, indtil det modsatte er bevist. Så derfor glæder jeg mig da til i fremtiden, at se de Konservative i Ny Thisted Kommune arbejde for at forbedre den sociale eksistens og levevilkår for de dårligst stillede, så hvem ved, til næste jul behøver de måske slet ikke at ty til den almene velgørenhed. Og det vil da i sidste ende hjælpe en del på vores samvittighed i en sød juletid. Og angående opfordringen om at støtte de frivillige socialt relaterede organisationer, så kan jeg kun sige, at jeg er enig! Dog finder jeg det dybt foruroligende, at de skal bruge så mange kræfter og midler på (efter deres egne udtalelser) almindelige mennesker, som burde kunne hjælpes af det finmaskede sociale netværk. De skulle jo meget hellere bruge kræfterne på dem, som står uden for den offentlige sociale rækkevidde. Svært for bagland Endelig kunne man dristet til den tanke, at der på det sociale område i øjeblikket føres en politik, som det konservative bagland har svært ved at stå inde for?