Vil kæmpe for bedre normering

Forældre til førskolebørn samler sig i et forældrekontaktudvalg.

EMNER 15. januar 2007 05:00

JAMMERBUGT: Forældre til 3-6 årige i Jammerbugt Kommune har samlet sig i et forældrekontakt-udvalg. Udvalget er primært tænkt som et slags fælles talerør for på den måde at stå stærkere i forhold til politikerne. - Det er nødvendigt for at kunne påvirke slagets gang, så vi kan være med til at påvirke politikernes beslutninger. Nogle af dem ser flot ud på papiret, men de skal også være til at leve med i hverdagen, siger Forældrekontakt-udvalgets formand Tommy Larsen, Biersted. Derudover kan udvalget virke som et forum for sparring, erfarings- og idéudveksling. Udvalget består af otte forældrerepræsentanter, der er valgt på en generalforsamling og formand Tommy Larsen glæder sig over, at alle de gamle kommuner i Jammerbugt Kommune er repræsenteret i udvalget. Fingeren på pulsen - Alle institutioner blev opfordret til at stille med en repræsentant, og det er en styrke, at vi derved kan have fingeren på pulsen i alle dele af den nye storkommune, siger Tommy Larsen, der forestiller sig, at politikerne også er interesserede i blot at have én samarbejdspartner. Men forældrekontakt-udvalget skal på ingen måde afløse de nuværende bestyrelser i de enkelte insitutioner. Her skal man fortsat arbejde med de konkrete opgaver, der måtte være lokalt. I stedet tager udvalget sig af de mere overordnede og generelle problemstillinger. Helt konkret vil udvalget arbejde på en bedre normering blandt andet ved at forsøge at opnå kompensation for de timer, institutionslederen bruger på det stadig stigende antal administrative opgaver. - På papiret har man måske ikke skåret ned på normeringen, men ved at der er flyttet flere og flere administrative opgaver ud til lederen af den enkelte insitution, er det ikke ret mange timer, lederen har med børnene. Og problemet er, at lederen er en del af normeringen og jeg mener, at det er et politisk ansvar at ansætte en administrativ medarbejder, der kan klare de tidsrøvende opgaver og så kan lederen fortsat tage sig af opgaverne med hensyn til fordeling af ressourcer etc. siger Tommy Larsen og tilføjer: - Lederen og pædagogerne skal generelt løbe hurtigere og til sidst har de ikke tid til at lave noget værdifuldt pædagogisk arbejde, så bliver det ren pasning, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...