EMNER

Vil købe hus i Hørby til kirkelige aktiviteter

Hørby Præstegård er sat til salg som resultat af de strukturændringer, der er sket ved sammenlægning med Skæve pastorat til det nye Skæve-Hørby pastorat med Mette Volsgaard som fælles sognepræst

Hørby Præstegård er sat til salg som resultat af de strukturændringer, der er sket ved sammenlægning med Skæve pastorat til det nye Skæve-Hørby pastorat med Mette Volsgaard som fælles sognepræst. Dermed mister menighedsrådet i Hørby i første omgang nødvendige lokaler til brug for sognet, men lige så snart præstegården er solgt, vil menighedsrådet købe en anden ejendom i byen og indrette den til brug for det kirkelige arbejde. - Vi skal nødvendigvis have lokaler, som også fremover kan bruges til de mange aktiviteter, som kirken indbyder til i Hørby, siger Hans Abildgaard, formand for Hørby menighedsråd. Det gælder ikke mindst til møder og sammenkomster, men også lokaler, hvor kirkens børnekor kan øve og til undervisning af mini-konfirmanderne, ligesom vi skal have et nyt kontor til vores sognemedhjælper. Provstiudvalget for Frederikshavn provsti har allerede modtaget en ansøgning fra menighedsrådet om køb af et hus. Udvalget er meget positiv over for ønsket, men betinger dog, at præstegården er solgt før, der købes en anden ejendom til de kirkelige aktiviteter. Den gamle Hørby præstegård på Snedkergårdsvej 16 er opført i 1917. Den har et boligareal på 271 kvadratmeter og et grundareal på 1845 kvadratmeter. Den er sat til salg for 848.000 kr. Hans Abildgaard fortæller, at der har været flere henvendelser fra interesserede, så menighedsrådet håber på et snarligt salg.