Vil købe vand hos naboværket

Vilsted Vandværk pumper nitratholdigt vand op af begge sine boringer

VILSTED:Gennem de seneste fem år er kvaliteten af vandet hos Vilsted Vandværk blevet dårligere. Indholdet af nitrat er nu oppe på 65 milligram pr liter, hvor den vejledende grænseværdi er på 50 mg/l. Det har fået bestyrelsen til at indlede forhandlinger med Ingstrup Vandværk om levering af vand til værkets 143 forbrugere. - Vi har indledt forhandlinger med naboværket om at levere vand til vore forbrugere. Vi har selv to boringer, og de leverer begge vand med et for højt nitratindhold, fortæller kasserer Bjarne Mortensen. Forhandlingerne ser ud til at føre til en aftale, men denne skal før ikrafttræden godkendes af den kommende generalforsamling hos Ingstrup Vandværk. Der var mødt ni deltagere til generalforsamlingen i Vilsted Vandværk, der blev holdt på Vilsted Åkro. Her var der genvalg til Bjarne Mortensen og Peter Børge Svendsen. Vandværket havde et vandspild på kun en procent. Regnskabet for 2002 viste et overskud på 37.846 kr. mod et overskud på 41.150 kr. året før. Egenkapitalen er på 427.758 kr.