Vil kortlægges unges adfærd

En kreds af organisationer vil undersøge, hvorfor unge ikke flytter tilbage.

Det er en kendt sag, at unge flytter fra Nordvestjylland for ikke at komme tilbage. Men hvorfor det forholder sig sådan, bliver nu genstand for en analyse sat i gang af Det Lokale Beskæftigelsesråd og med Jobcenter Thisted og Aalborg Universitet som tovholder. Formanden for Det Lokale Beskæftigelsesråd byrådsmedlem Arnold Larsen (S) hilser den kommende analyse velkommen. Han fortæller, at beskæftigelsesrådet netop har indstillet, at der etableres en arbejdsgruppe, som skal se på, hvorfor unge forlader egnen for kun i få tilfælde at vende tilbage. - Problemet er ikke kun kendt i Thy, men også på Mors og i Jammerbugt, og begge disse kommuner er blevet spurgt, om de vil være med i analysen, og de har begge svaret positivt tilbage, siger Arnold Larsen. Svært at tiltrække folk Arbejdsgruppen kommer til at bestå af repræsentanter fra Erhvervsrådet, Dansk Industri, LO, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Karrierecenteret og Jobcenter Thisted samt repræsentanter fra Mors og Jammerbugt. Arnold Larsen fortæller, at en del virksomheder i Thy fra tid til anden giver udtryk for, at de har svært ved at tiltrække folk med en længerevarende uddannelse. - De fleste unge fra vores område uddanner sig typisk i enten Aalborg eller Aarhus, og det er underligt, at de ikke vender tilbage efter endt uddannelse, siger Arnold Larsen og nævner, at Aalborg Universitet er koblet op på analysen, fordi de har mulighed for at følge deres studerende senere i livet efter endt uddannelse. - På den baggrund vil de unge få et brev med spørgsmål om, hvorfor de har bosat sig, hvor de har, siger han. I august/september er rapporten klar og skulle gerne give svaret på, hvorfor de unge ikke kommer tilbage.