Detailhandel

Vil lave restaurant om til boliger

LØKKEN:Ejeren af restaurant La Casita på Kjeldgaards Plads i Løkken, ønsker at bygge restauranten om til boliger. Det er dog ikke så ligetil, for i 1993 blev der tinglyst en deklaration på ejendommen. Deklarationen skulle sikre en samlet dispositionsplan for ejendommene på Kjeldgaards Plads, således at der kunne opføres et supermarked (Spar-købmanden), en serveringsvirksomhed (Bryggeriet) og en serveringsvirksomhed og/eller detailhandel (restaurant La Casita). I strid med deklaration Teknisk forvaltning har spurgt sin juridiske konsulent, om restauranten kan anvendes til andet formål end serveringsvirksomhed og/eller detailhandel, og konklusionen er at det vil være i strid med deklarationen, at bygge restauranten om til boliger. Fra kommunens side er man dog indstillet på at medvirke til en løsning, så restauranten kan anvendes til boligformål. Det vil nemlig være i fin overensstemmelse med lokalplanen, der udlægger området til netop boligformål. Teknisk udvalg anbefaler kommunalbestyrelsen at sige ja til ansøgningen. Det forudsætter dog at ejerne af de øvrige to ejendomme går med til at ændre deklarationen.