Lokalpolitik

Vil Mogens Gade forklare sig?

SKOLEDEBAT:På sidste kommunalbestyrelsesmøde tillod Mogens Gade sig at påstå i al offentlighed, at det, jeg sagde i min argumentation, var ukorrekt. Siden har dette naget mig noget , idet jeg faktisk bruger megen tid på at sætte mig ind i sagerne – også selv om betingelserne ikke altid er gode. Nu er det sådan, at jeg altid skriver mine hovedindlæg ned, så jeg ved ganske nøje, hvad jeg har sagt på mødet. Punktet handlede om lærerne arbejdstid, og om dette emne har kommunen bestilt en rapport fra KL. Jeg sagde : lærerne i Jammerbugt kommune underviser i forvejen mere end gennemsnittet i landet, nemlig 720 timer mod 696. Derfor er der mindre tid til andre ting. Jeg nævnte her, at vi i Jammerbugt kommune giver mindre tid til kurser og uddannelse, til prøver og censur, til skole-hjem-samarbejde, til møder og samarbejde med andre, til tilsyn -også med EDB- og til pædagogisk-administrative opgaver. Mit ærinde var at sige, at lærerne i Jammerbugt kommune i forvejen arbejder sådan, at de underviser meget mere end gennemsnitligt for landet – og dermed er der mindre tid til disse andre opgaver. Rapporten giver altså ikke noget som helst argument for at finde besparelser ved at gå videre den vej. Dette er jo ikke noget , jeg er født med at vide. Jeg har faktisk nærlæst vores dyre rapport. Nu siger så altså borgmesteren , at mine oplysninger er ukorrekte! Jeg forsøgte naturligvis på mødet at holde fast i mine påstande, men måtte jo lade borgmesteren få det sidste ord. Nu vil jeg gerne på denne måde bede borgmesteren fortælle, hvad det er, der er ukorrekt. Jeg synes, at du, Mogens Gade, skylder mig i det mindste at fortælle, hvilke af mine udsagn, du hentyder til som ukorrekte. I forventning om et svar.