Vil private give 20-40 pct.?

VELGØRENHED:Dennis Otte (4.12.). Nej til monopol, det drejer sig om tips og lotto. Jeg tvivler meget stærkt på, at et privat firma vil garantere uddeling af midler til velgørende formål. Der skal selvfølgelig være overskud til ejerne. Har du de 1,5 mio., som du kan/vil give til Venstres Ungdom? Du vil aldrig fået privat firma til at garantere 20-40 pct. til velgørende formål.