EMNER

Vil råbe politikere op i sidste øjeblik

Vil ikke være naboer til svinefarm

NÆSBORG/TOLSTRUP:Beboerne i Næsborg-Tolstrup-området forsøger nu i sidste øjeblik at få en dialog med politikerne i Løgstør Kommune. Det sker fordi kommunens tekniske udvalg netop har besluttet at give zonetilladelse til etablering af en 3300 kvadratmeter stor svinestald på Lyngvejen 19. Beboerne vil have svinestalden væk fra beboelsesområdet og lagt et sted, hvor den ikke generer. Tidligere på året forsøgte beboerne i området også at råbe politikerne op. Det skete i forbindelse med de indledende manøvrer forud for godkendelsesarbejdet. I forbindelse med protesterne dengang kom der alternative placeringsmuligheder på banen, men de kunne ikke bruges og derfor fastholdt landmanden sin ansøgning om at opføre den nye svinestald på Lyngvejen. - Hvorfor kan Løgstør Kommunes politikere ikke én gang for alle tage debatten op og vise modet til at udlægge egnede arealer til landbrugsindustri, hvor hverken natur, landskab eller genboer generes. Det vil være positiv landdistrikpolitik, siger Bibi Pehrson og Allan Christensen. Parret taler på vegne af en snes familier på egnen, der frygter for at det de betegner som svineindustri vil forpeste hele området. Beboerne peger på, at der tilbage i 1980erne blev indgået en aftale mellem Løgstør Kommune, Nordjyllands amt og kirkemyndighederne vedrørende fredning af arealerne op til Næsborg Kirke, så der fortsat var frit udsyn til den højt beliggende kirke. -Vi er klar over, at arealet hvorpå svineindustrien ønskes placeret ligger lige uden for de arealer fredningsaftalen omhandler. Men at opføre svineindustri med tilhørende siloer og gylletank vil betyde meget for synet fra vest op mod kirken, påpeger beboerne, der peger på, at udviklingsprojekter for landdistrikter i kommunen, hvor man ønsker at fastholde og tiltrække ressourcestærke borgere går meget dårligt i spænd med planerne om at etablere svinefarm midt i beboelsesområde. - Vi kan kun tilslutte os, når formanden for danske svineproducenter, Lindhart Nielsen, siger, at svineindustri skal placeres, så det ikke generer natur, landskab og naboer, og at det er politikernes opgave at give afslag i byggesager, hvor den enkelte landmand ikke har fundet et egnet areal. - Vi kan kun konstatere, at der i kommunalbestyrelsen ikke findes repræsentanter, de tør træffe disse beslutninger, lyder det fra beboerne i området, der finder, at skræmmeperspektivet er fire-fem store landbrugsindustrier i det frie åbne land, når der er placeringsmuligheder spredt rundt omkring i det åbne land. - Man kan kun henvise og opfordre politikerne til at følge de fornuftige og respekterede land som er begyndt at bygge i Nørrekær Enge og udlægge dette område til landbrugsindustri, lyder det samstemmende fra familierne.