Færdselsforseelser

Vil rejse sag om for sene blodprøver

NORDJYLLAND:Per Clausen, Enhedslistens nordjyske mand på tinge, vil have snarest muligt have Transportministeriet til at løse problemet med blodprøver, der bliver væk i posten. Tidligere kunne de praktiserende læger sende blodprøverne med rutebil, men det er blevet forbudt som følge af en ny EU-bestemmelse. Derfor skal blodprøverne i dag sendes med posten, og efter at den nordjyske postsortering i Aalborg er blevet nedlagt, kommer mange blodprøver så sent frem til sygehusenes laboratorier, at blodet er blevet for gammelt, og derfor må lægerne tage endnu en blodprøve på patienterne. - Det er grotesk, at øgede bureaukratiske EU-regler og forringelser af postvæsenet fører til, at patienter i Nordjylland skal have foretaget flere blodprøver, siger Per Clausen. - Jeg vil derfor tage sagen op over for Tranportsministeren og spørge, hvad han vil gøre for at sikre, at blodprøverne kan komme frem til tiden. Det er beslutninger han har været med til at tage i EU og omkring lukningen af postsorteringen i Nordjylland, som er skyld i denne uholdbare situation. Derfor må han nu sørge for, at denne sag bringes i orden, understreger Per Clausen.