Vil respektere græsrodsgruppe trods støjrisiko fra nabo-fabrik

Byrådsmedlem tilbød at stille eksperthjælp til rådighed ved vibrationsmålinger

SÆBY:I flere år har en græsrodsgruppe kæmpet bravt for at komme igennem med planer om opførelse af seniorboliger. På Sæbys Byråds sidste møde i år kom de et god stykke videre med byrådsbeslutningen om at sende et lokalplanforslag ud i offentlig høring i otte uger. Beboernes ønske om et seniorbofællesskab er byrådet klar til at respektere, selvom der blev udtrykt betænkelighed på grund af risikoen fra støj fra en fabrik, der næsten bliver nabo til seniorboligerne. Trods denne betænkelighed stemte ingen imod at sende forslaget ud i høring. Dog undlod Brian Pedersen (S), Søren Voss Jensen (T) og Henrik Buchhave (V) at stemme, mens 16 stemte for. H. J. Kaptain (V) og Karl Falden deltog ikke i sagens behandling, idet de selv erklærede sig inhabile. De 21 seniorboliger og et fælleshus ønskes opført på en ryddet tidligere fabriksgrund på hjørnet af Gasværksvej og Sdr. Ringvej tæt ved SæbyHavn - med Boligforeningen af 1942 som bygherre. For nogen tid siden meddelte kommunen beboerne, at man foreløbig stillede planerne i bero, idet man reserverede grunden i forbindelse med forhandlingerne om, at Læsø-færgen eventuelt skal skifte anløbshavn på fastlandet fra Frederikshavn til Sæby. - Der er ikke udsigt til nogen snarlig afgørelse om Læsø-færgen. Derfor er planerne om seniorbolig-byggeri på grunden taget frem igen, for vi kan anstændigvis ikke blive ved at trække sagen ud, sagde fungerende borgmester Erling Thomsen (S). Socialdemokratiets gruppeformand,Birgit Hansen: - Det er vigtigt at komme videre. Vi bør respekterer de ældres medborgeres ønske om at bo netop dér - også trods faren for støjproblemer. I spøg er jeg blevet mindet om, at ”de ældre kan jo bare skrue ned for høreapparatet, hvis støjen bliver for kraftig”! Formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V): - Jeg er for planerne, efter at der har været foretaget både trafiktælling og støjmåling. Tommy Thomsen: Erhvervsmulighederne vil ikke blive dårligere, fordi der opføres seniorboliger. Fabrikken skal hele tiden leve op til de gældende miljøkrav. Brian Pedersen (S) havde forståelse for seniorernes ønsker, men forudså konflikter på grund af b.la. støjgener: -Jeg håber naturligvis ikke, at der bliver problemer, men det er ikke god planlægning. Kommunen burde i stedet købe grunden. Flemming Sten (K) lagde vægt på, at byggeplanerne kan gennemføres uden dispensationer. Han mente ikke, at støjen vil komme til at genere, men fandt derimod ikke lokalplanforslaget tilstrækkeligt handicapvenligt. Ingrid Hejslet (Q): -Jeg støtter. Det er på tide, at man kommer i gang med byggeriet. Initiativtagerne har allerede ventet længe nok. Søren Voss Jensen (T): -Det er fint projekt, men man glemmer, at der også kan blive tale om støvudslip. Socialudvalgsformand Hanne K. Christensen (V): - Det er et fint projekt, som jeg varmt kan anbefale. Det blev under debatten stærkt beklaget, at kommunens tekniske forvaltning havde opgivet at få foretaget vibrationsmålinger på grunden, fordi forvaltningen ganske enkelt ikke ved, hvordan sådanne skal foretages - heller ikke hvem der kan udføre dem. Den oplysning førte til, at Flemming Sten (K) svarede, at det ved han. Han tilbød på stedet at stille sin eksperthjælp til rådighed: - Jeg skal gerne hjælpe. Vibrationsmålingerne ønskes udført i forbindelse med, at der inden byggeri skal afskrælles et ca. et meter dybt jordlag på den tidligere fabriksgrund.