Handicappede

Vil selv stå for tilbud til ordblinde

Kommunen overvejer at overtage opgaver med ordblinde og børn med talebesvær fra Taleinstituttet.

Børn med tale- eller læsebesvær skal ofte en tur omkring Taleinstituttet i Aalborg enten for at få undervisning eller få at vurdere, om de skal i den specielle sprog-læseklasse på Skovsgårdskolen. Nu undersøger forvaltningen i Jammerbugt Kommune muligheden for, at kommunen fremover selv står bag en række af de tilbud, der findes på området i stedet for at købe dem af Region Nordjylland. Det drejer sig blandt andet om undersøgelse og læseobservation af ordblinde børn og undervisning af børn med talebesvær. Det er begrænset, hvor mange penge der er at spare på selv at stå for tilbuddene, oplyser leder af pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) i Jammerbugt Kommune, Jesper Lykke Christensen. Formålet er til gengæld, at børnene kan slippe for transporten til Taleinstituttet, og ikke mindst at man kan sikre de faglige kompetencer her i kommunen. Erfaringer viser, at det har en positiv effekt, når personalet med specialviden findes i kommunens skoler og institutioner frem for, at man skal hente støtten udefra. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion fredag.