EMNER

Vil SF spærre modstandere inde?

IRAK-KRIG:SF har en folketingskandidat ved navn Bent H. Jørgensen (BHJ), som forsøger at profilere sig på modstand mod Danmarks deltagelse i irakkrigen. Det kan forekomme lidt komisk i betragtning af, at krigen for længst er udkæmpet, men sådan ser BHJ ikke på sagen. Først førte han sig frem med, at krigen var illegitim. Da han så blev gjort opmærksom på, at krigen aldrig var blevet fordømt af FN, påstod han, at krigen var grundløs, fordi man ikke kunne finde Saddams masseødelæggelsesvåben. Da han derefter blev gjort opmærksom på, at FN havde taget disse våben så alvorligt, at man havde sultet 500.000 irakere i hjel for at tvinge Saddam til at udlevere våbnene, forfaldt BHJ til skældsord. Præsident Bush blev sammenlignet med en afrikansk medicinmand, som ophidsede en pøbel (højrefløjen) til at lynche en sagesløs forbipasserende (Saddam Hussein). Desuden insinuerede BHJ, at Præsident Bush havde ladet Al Qaeda ødelægge World Tower, således at Bush havde en undskyldning for at besætte Irak.. Da han så blev foreholdt sin unuancerede tone, svarede BHJ (3.4.), at det var højrefløjen i Danmark, der var unuanceret, fordi den var tilhænger af Danmarks deltagelse i irakkrigen. Derefter forfaldt han til ønskedrømme om, at folketingsmedlemmerne fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti skulle stilles for en krigsforbryderdomstol, fordi de stemte for Danmarks krigsdeltagelse. D.v.s., når BHJ ikke kan klare sig i en demokratisk diskussion, så ønsker han sine politiske modstandere indespærret, nøjagtig som det var tilfældet i Sovjetunionen og dets tidligere vasalstater. Jeg går herefter ud fra, at BHJ er færdig som folketingskandidat for SF. For det kan da vel ikke være SF-politik at indespærre politiske modstandere?