Vil skabe et levende hus

HIRTSHALS: - For os er det væsentligt at skabe et "levende" hus. Et sted, hvor man også kan komme, selv om man ikke selv ønsker at træde op, men blot vil se og lytte, siger Jan Knudsen (Borgerlisten). Han er formand for den arbejdsgruppe, der netop har rapporteret til børne- og kulturudvalget i form af en sammenskrivning af de behov, gruppen mener, et kommende kulturhus skal tilgodese. Heri nævnes, at et kulturhus bør skabe rum for forskellige aktiviteter, hvor kernen er musik. Men der skal også kunne arbejdes med andre musiske udtryk som teater, billedkunst, ballet mv. - Arealbehovet har vi opgjort til ca. 1500 kvadratmeter. Vi anslår en anlægsinvestering på 25 mio. kr. Vi skønner, at ca. halvdelen kan finansieres af fonde og private, siger Jan Knudsen. Inden det kommer så langt, vil interesserede og potentielle brugere blive inviteret til møde, lover han. Næste skridt bliver at forberede et oplæg til byrådets prioriteringsseminar i august. schib
Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk