Hospitaler

Vil skabe flere tilfredse patienter

Sygehus Himmerland sætter nu mere fokus på behandlingens kvalitet og patientens oplevelse af tiden med sygehuset.

Det sker med en såkaldt tracer, som kort fortalt er en neutral observatør, der ser om sygehusets egne krav til kvalitet er overholdt. Observatøren ser imidlertid også efter, om det hele så også oplevedes tilfredsstillende for patienten. Hun - eller han - ser med andre ord på forløbet med patientbriller på. - Det kan godt være, at vi som sygehus opfylder standarderne, men at observatøren undervejs i forløbet konstaterer, at standarderne ikke fungerer hensigtsmæssigt i praksis i forhold til at give patienten det bedste forløb. Derfor handler patient-tracer også om at vurdere, om der fremadrettet bør ske nogle ændringer, siger chefsygeplejerske Helle Overgaard. Sygehuset vil på denne måde følge tre patienter på afdelingen i Farsø og tre i Hobro.