Vil skattelettelser også berøre ældre?

Folketingsmedlem Inge-Lene Ebdrup (V) skriver om Socialdemokraternes påtænkte skatteloft, at lokkemaden er en sænkning af personskatten, og fortsætter: Det er et løfte, som regeringen allerede har gennemført.

Det er en sandhed med modifikation, eftersom store grupper af borgere ikke har fået nogen lettelse: Bil-, båd-, sommerhus- og dyre udlandsrejser-folkene har fået skattelettelser angiveligt for at sætte gang i forbruget og derigennem øge beskæftigelsen. Pensionisterne er vel ikke interessante i den forbindelse, for de vil sikkert kun hæve forbruget ved at købe nødvendig medicin og måske aflægge tandlægen et længe udsat besøg. Mon Ebdrup kan forklare, hvorfor pensionisterne ikke skal have skattelettelser? Selv en henvendelse til en gammel bekendt på et meget højt niveau i regeringen, førte ikke andet med sig end et venligt brev. Gamle folk er blevet kaldt meget gennem tiderne: Fumlegængere, mimre-folk, ældrebyrde og nu også ifølge Gudrun Laubs (V) "gråt skrot", sagt af Frank Jensen (S). Laub er oprørt over udtalelsen, men det behøver hun egentlig ikke at være, for vi gamle ved udmærket, hvad vi har betydet for nutidens velfærd, og mener, at den slags udtalelser kun karakteriserer de mennesker, som fremsætter dem. Socialdemokraterne har heller ikke været for flinke mod pensionister i deres regeringsperiode, bl. a. ved at fjerne de tre måneders udbetaling af folkepension efter dødsfald. Mistanken lurer: Kalkulerer politikerne kynisk med, at "De fleste gamle stemmer alligevel som de altid har gjort"? Til slut et spørgsmål til Frank Jensen. Lykketoft lover skattelettelser. hvis Socialdemokraterne genvinder regeringsmagten. Vil en sådan skattelettelse så komme til at gælde alle?