Aalborg

Vil starte samråd i Grønlandskvarteret

GUG: I de sidste syv år har Grønlandskvarteret haft et Byudvalg, der har arbejdet for at gøre kvarteret til et bedre sted at bo. Men nu slutter tiden som "byudvalgsområde", og udvalgets medlemmer håber derfor, at der er stemning for at etablere et nyt samråd, som kan fortsætte arbejdet. Byudvalget inviterer til borgermøde 10. oktober, hvor der bliver lejlighed til at diskutere, hvilke opgaver et nyt samråd eventuelt kunne tage fat på. Mange andre kvarterer i Aalborg Kommune har deres eget samråd, som er med til at styrke samarbejdet mellem de lokale foreninger, klubber og offentlige institutioner. Igennem samrådet kan større opgaver blive løst, som de enkelte er for små til at løse alene. Samrådene bliver også brugt til at lægge et politisk pres i en række sager, der har med lokalområdet at gøre. - Et samråd i Grønlandskvarteret kunne eksempelvis gå ind og diskutere de nye forslag om nedlæggelse af Børnehaven "Nordlys" og Fritidscenteret Griffen, nye stisystemer til Gigantium, salg af hjørnegrunden på Th. Sauers Vej og Sohngaardsholmsvej, blot for at nævne enkelte aktuelle emner, siger Flemming Astrup, formand for Byudvalget. Mødet holdes i selskabslokalerne på Grønlands Torv 14, og det starter klokken 19. Flemming Astrup vil holde et oplæg, men der bliver også lejlighed til at høre en repræsentant fra samrådet i Vestbyen fortælle om de erfaringer, det samråd har gjort sig.is