Slagterier

Vil ud af Danish Crown

Store svineproducenter kan blive leverandører til nyt Hjørring-slagteri

NORDJYLLAND:En række store svineproducenter overvejer at melde sig ud af Danish Crown eller har allerede gjort det. Og de står parat til at blive leverandører, hvis planerne om et nyt slagteri i Hjørring bliver til noget. Ingen af landmændene har lyst til at stå frem lige nu, blandt andet fordi de er bundet til at levere til Danish Crown et år frem i tiden fra udmeldelsen. Men fælles for dem er en utilfredshed med slagterikoncernens monopolagtige stilling. Og den kan svineproducent Hans Toft ved Manna tale med om. Han valgte fra starten Danish Crown fra og leverer i stedet til det tyske slagteri Norddeutsche Fleischzentrale. - Som leverandør til Danish Crown er du prismæssigt nærmest sat ud af spillet. De kommer og henter grisen og bestemmer ensidigt, hvor meget du får i betaling. Det kan umuligt være sundt, og det kan undre, at politikerne stiltiende accepterer, at der faktisk eksisterer et monopol af det omfang, siger Hans Toft og henviser til, at kapaciteten er fuldt udnyttet hos den eneste danske konkurrent, Tican. Ved det tyske slagteri får Hans Toft gennemgående to-tre kroner mere pr. kilo end han ville have gjort ved Danish Crown, og dermed er der rigelig dækning for omkostningerne ved at køre grisene til Tyskland, som løber op i 80 øre pr. kilo. I denne uge har afregningsprisen hos Danish Crown været på 8,40 kroner pr. kilo plus en forventet efterbetaling på 50 øre pr. kilo, mens Norddeutsche Fleischzentrale betaler 10,93 kroner pr. kilo. En bedre pris for kødet ville også være en af Hans Tofts klare forudsætninger for at være med i leverandørkredsen til et nyt slagteri i Hjørring. Men han ser også en videreførelse af slagterijob og den kortere køretid for grisene som vigtige argumenter. - Det er jo ikke til fordel for nogen, at grisene i dag køres over så lange afstande, og det må da i høj grad siges at være samfundsgavnligt at kunne beholde et større antal arbejdspladser i en tid, hvor vi har 170.000 ledige, siger Hans Toft. Han er ikke selv direkte involveret i bestræbelserne på at åbne et nyt slagteri i Danish Crowns bygninger i Hjørring, men han har givet tilsagn om sine op til 9000 slagtesvin årligt til en gruppe af svineeksportører, arbejder på at få en købsaftale med slagterikoncernen. Og for en af gruppens repræsentanter, svineeksportør Niels Vinderslev, Randers, er der heller ingen tvivl om, at der vil være svin nok til at holde et slagteri i Hjørring med 10.000-15.000 ugentlige slagtninger kørende. - Der er masser af svineproducenter, som er trætte af Danish Crown, og mange er på vej til at opsige deres kontrakter. Så råvarer og arbejdskraften er på plads, og dermed bliver de vigtige spørgsmål, om Danish Crown overhovedet vil sælge, og hvem der skal være investorer, siger Niels Vinderslev. Eksportørgruppen har tætte kontakter til potentielle investorer ude i Europa, men der ligger endnu ingen konkrete udspil på bordet. - Med hensyn til at få Danish Crown til at sælge ligger bolden nu hos Hjørrings borgmester, og før det er afklaret kommer vi ikke videre, fastslår Niels Vinderslev. Han tilføjer, at sporene skræmmer fra salget af et Danish Crown-slagteri i Struer. To år efter et krav fra Konkurrencestyrelsen om at sælge et af slagterierne fra fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier er der stadig intet sket.