Lokalpolitik

Vild uenighed om Nordstrand-plan

To nye lokalplaner, som åbner mulighed for flere boliger på Skagen Nordstrand, er på vej mod godkendelse i byrådet.

Det drejer sig om lokalplanområdet Strandklit - i den nordlige del af området - og området mellem Silvervej og Fladengrund i den sydvestlige del. Meningerne var delte i plan- og miljøudvalget. Et flertal tiltrådte lokalplanen for Silvervej/Fladengrund, hvor der er plads til ca. 100 huse. Kun Paul Rode Andersen (SF) kunne ikke gå ind for lokalplanen, men Pia Karlsen (V) udtrykte betænkelighed over øgning af boligudbuddet i Skagen. I den det andet lokalplanområde, den nordlige del , er der plads til op til 56 etageboliger. Men området må også anvendes til andre formål boliger. En del af dette område er beskyttet natur. Paul Rode Andersen og Pia Karlsen kunne ikke tiltræde, at der meddeles dispensation fra bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. John Christensen (V) og Erik Sørensen (S) begærede sagen i byrådet. Udvalgets femte medlem, Jens Hedegaard Kristensen (S) var fraværende på grund af sygdom. Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen for By- og Landskabskultur og Rideklubben Hovslag har gjort indsigelse mod lokalplanerne. De første indsigere argumenterer blandt andet for, at der slet ikke er behov udlæg af nye boligområder i Skagen. Hovslag er bekymret for forringede ridemulighed.