Vilde visioner skal på bordet

Lille Vildmoserådet inviterer offentligheden med til at forme mosens fremtid

VILDMOSEN:Tidspresset blæser medlemmerne af Lille Vildmoserådet i nakken. Til sommer skal det være et færdigt oplæg til, hvad en kommende Lille Vildmose nationalpark skal indeholde, og medlemmerne af de ni nedsatte arbejdsgrupper har fået en række faste arbejdsopgaver stukket ud af miljøminister Hans Chr. Schmidt. Men nu skal menigmand også på banen. - Man kunne måske få det indtryk, at nu laver vi offentlige debatmøder, fordi det er sådan noget, man skal. Men sådan hænger det slet ikke sammen. Vi har brug for nye imput, brug for de meninger, ideer og forslag, som folk måtte gå rundt og have. Vi har brug for at få en debat i gang, så projektet kan blive så bredt som muligt, og så eventuelle fordomme og misforståelser kan blive vendt, belyst og forhåbentlig fejet af bordet, siger koordinator for pilotprojektet til en kommende nationalpark, Lone Godske. Der holdes to offentlige møder - begge på Tofthøjskolen i Storvorde - 1. marts og 10. marts. Ganske vist sættes der fokus på fire temaer - to for hvert debatmøde - men man må mget gerne deltage i begge møder og på den måde være med til at sætte sit præg på to af temaerne. 1. marts kommer det til at handle om grænsedragning. Hvor skal en eventuelt kommende nationalpark gå til? Skal den følge grænsen for den nuværende fredning, eller skal den bredes ud til også at omfatte områderne uden om? Samme gruppe skal tage det aller største af alle spørgsmålene op, nemlig det, der handler om visionerne for fremtiden. - Hvad vil vi med naturen? Hvad er det, vi vil bevare og hvilken tilstand af natur er det, vi skal arbejde på at få. Hvordan skal natur og kultur og de mennesker, der bor i området finde en ny balance? Det er måske en større fremtid i at leve af turisme end i alt muligt andet, men hvad skal det så være for en slags turisme? spørger Lone Godske og overlader svarene til deltagerne i debatten. Det andet tema på mødet 1. marts handler om, hvor vild naturen derude i mosen skal være og om de store græsædere, som måske skal sættes fri en dag. Skal det være uroksens efterkommere, de vilde heste, eller skal man nøjes med de kronhjorte, der går derude i dag? På debatmødet 10. marts kommer det til at handle om naturgenopretning og naturpleje som det ene tema, friluftsliv og turisme som det andet. Med i naturgenopretningen kommer hele diskussionen, om hvordan man skal beskytte resterne af den oprindelige højmose, om man skal forsøge at lave ny højmose, om det så også tager 14.000 år eller deromkring, og om skoven skal holdes nede, så man kan bevare det åbne landskab. Temaet om friluftsliv og turisme sætter balancen mellem bevarelsen af naturen og mulighederne for menneskelig udfoldelser i vildmarken uden at det går ud over den natur, man gerne vil beholde i fokus. Menigmands tanker og ideer vil blive skrevet ned og fulgt op, bl.a. i form af nye temamøder senere på året.