Vildfarelse i S

Socialdemokraterne kører igen skræmmekampagne for alle pengene, denne gang under sloganet: ”Ingen kvaler – børnene betaler”.

Endnu en gang er der tale om en socialdemokratisk vildfarelse. Ifølge den seneste socialdemokratiske skræmmekampagne skulle ”Finansministeriets egne tal” vise, at der skal spares 3,6 mia. kr. på børneområdet. Igen viser S en forbløffende evne til – på trods af bedrevidende - at sprede usandheder. Tallet på de 3,6 mia. kr. stammer således fra beregninger, der viser, at kommunerne kunne spare 2,3 mia. kr. på børnepasningsområdet og 1,3 mia. kr. på folkeskoleområdet, hvis kommuner med de højeste enhedsudgifter tilpassede disse, så de svarede til landsgennemsnittet. Finansministeren har brugt disse tal som regneeksempler, der illustrerer, at der potentielt er meget at hente for kommunerne, hvis de lærer af de bedste og i højere grad udveksler erfaringer og lader sig inspirere af andre. Skulle det lykkes for de dyre kommuner at reducere deres enhedsudgifter, så kan der altså hentes nogle besparelser, som kan bruges til at og at nå de besparelser statsministeren netop har meldt ud er nødvendige i 2012 og 2013. Endelig er det paradoksalt, at Socialdemokraterne prøver at fortælle folk, at det er skattelettelserne, der fører til besparelser for børnene. Tværtimod er skattereformen med til at fremtidssikre vores samfund. Positive effekter på investeringer og arbejdsudbud bidrager således på sigt med ekstra 5,5 mia. kr. årligt i statskassen. De penge er ikke anvendt til finansiering af reformen, men vil kunne bruges på øget velfærd bl.a. i folkeskolen og på dagtilbudsområdet.